Fackförbundet ST utvidgar blockaden mot Tesla

Publicerad: 2024-05-14

Pressmeddelande Fackförbundet ST varslar idag om en utvidgning av blockaden av postutdelning till Tesla genom PostNord Sverige AB.

Det har kommit till Fackförbundet STs kännedom att Tesla kringgår den tidigare beslutade blockaden genom att beställa registreringsskyltar från Transportstyrelsen till andra adresser än där de själva har verksamhet. Därför har Fackförbundet ST beslutat att utvidga blockaden till utdelning av post adresserade till Tesla även på dessa adresser. Varslet innebär att blockaden utvidgas från och med 24 maj.

– Istället för att försöka undkomma konsekvenserna av den svenska fackföreningsrörelsens konfliktåtgärder hade det varit bättre om de lagt sina ansträngningar på att åstadkomma bra och trygga anställningsvillkor för sina anställda, vilket man får via kollektivavtal, säger Britta Lejon, förbundsordförande på Fackförbundet ST.

Upprinnelsen till konflikten är att Tesla har vägrat skriva kollektivavtal för sin anställda med IF Metall. Efter att IF Metall begärt sympatiåtgärder av flera fackförbund, varslade ST den 10 november 2023 om sympatiåtgärder vid PostNord Sverige AB i form av blockad mot utdelning, utlämning och avhämtning av försändelser, brev, paket och pall till Teslas samtliga arbetsplatser på samtliga orter i Sverige. Sympatiåtgärderna trädde i kraft den 21 november 2023.

I likhet med IF Metall och hela den svenska fackföreningsrörelsen anser vi att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad, säger Britta Lejon.

Det nya varslet har meddelats arbetsgivaren PostNord Sverige AB i enlighet med reglerna om sympatiåtgärder. Även SEKO utvidgar sin motsvarande blockad. Möjligheten att vidta sympatiåtgärder är en del av den svenska modellen för arbetsmarknaden och är reglerad i lag.

Anders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet STAnders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Anders Maxson

Press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss