Med kollektivavtal får vi ingen tårta?

Publicerad: 2024-03-15

Blogg I en tid då den svenska arbetsmarknaden präglas av konflikter och strejkhot, är det viktigt att belysa vad ett kollektivavtal faktiskt innebär. Vissa företag har börjat tveka allt mer för att teckna kollektivavtal. De hävdar ofta att deras organisation är unik eller att de redan erbjuder sina anställda förmånliga villkor. Ett annat argument är att de inte kan erbjuda fika* om de skaffar kollektivavtal. Men dessa argument missar poängen med vad kollektivavtal egentligen innebär och vilken roll de spelar i den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Martina Cras, utredare Fackförbundet STMartina Cras, utredare Fackförbundet ST

Martina Cras

Utredare Fackförbundet ST

En utbredd missuppfattning är att kollektivavtal endast handlar om förmåner. Även om förmåner är en del av avtalen, är det långt ifrån kärnan i vad ett kollektivavtal är. I själva verket är kollektivavtal och fackliga organisationers arbete mycket mer inriktat på att skydda arbetstagarens rättigheter och intressen på arbetsplatsen. Ofta utförs detta arbete i det tysta. Det handlar om alltifrån att garantera årliga lönerevisioner – särskilt viktigt i tider av hög inflation, till att företräda personalen vid personalnedskärningar och att säkerställa att lagar och regler gällande arbetsmiljö och diskriminering efterlevs.

Kollektivavtal förenklar processer

En annan viktig funktion hos kollektivavtal är att de förenklat processer, som vid större uppsägningar, eftersom arbetsgivaren endast behöver förhandla med en motpart, dvs det fack som tecknat kollektivavtal. Utan kollektivavtal måste arbetsgivaren förhandla med varje anställd om hennes uppsägningsvillkor. Detta illustrerar kollektivavtalets djupare funktion – med att skapa en stabil och förutsägbar grund för arbetsförhållanden och konflikthantering.

Det är lätt att ha god stämning när det går bra för ett företag eller som nygift. Inte lika god stämning när paret i fråga ska skilja sig eller när ett företag ska skära ner eller har hamnat i en personlig konflikt med en anställd. Därför är det essentiellt att de enas om gemensamma spelregler för konflikthantering innan en sådan situation uppstår. Facket företräder den anställda för att minska risken för en ojämn kamp, likt David mot Goliat. På så vis kan frågan hanteras med en mer jämbördig part. Dessutom ser facket till att lagar och kollektivavtalets regler efterföljs. 

Med kollektivavtal får vi fasta spelregler

Konflikter och utmaningar på arbetsplatsen är oundvikliga, lika så att företagets struktur eller personalbehov varierar övertid. Ibland behövs mer personal och ibland färre i antal. Det är en del av verksamheters DNA. Det är här kollektivavtalets verkliga värde kommer till sin rätt, genom att de erbjuder en strukturerad och rättvis process för hantering av dessa situationer – till skydd för både arbetstagare och arbetsgivare.

Exemplet med Klarna, som i höstats tecknade kollektivavtal efter en period av konflikt, illustrerar tydligt vikten av att ha fasta spelregler. Detta är inte bara en seger för de anställda på Klarna, utan också en påminnelse för andra företag om värdet av kollektivavtal. Det understryker även det fortsatta behovet för både fack och arbetsgivare att försvara och stärka den svenska modellen.

Kollektivavtal skapar grunden för en rättvis, stabil och fungerande arbetsmarknad.

Vi behöver bortse från den begränsade synen på kollektivavtal som en källa till förmåner eller som ett hinder för arbetsgivaren. Vi måste tillbaka till kollektivavtalets ursprung. Kollektivavtal skapar grunden för en rättvis, stabil och fungerande arbetsmarknad. Se fackens arbete och kollektivavtalets roll, inte bara för de förmåner de kan erbjuda, utan för den trygghet och rättvisa de garanterar alla anställda.

Att fira med en fika på jobbet är trevligt och uppskattat, men det är de grundläggande rättigheterna och tryggheten som kollektivavtal ger som verkligen räknas, oavsett hur ”unikt” företaget är. Fika kan bjudas på när det går bra, men tårtan ryker oavsett om det finns kollektivavtal eller ej, när ledningen bestämmer det.

Med det sagt vill vi fira kollektivavtalets årliga födelsedag med tårta runt om i Sverige. Och det gör vi den 19 mars. Håll utkik efter fackförbundet ST. 

Martina Cras, utredare Fackförbundet ST

*Fika som är förmånsbeskattat och är inte avhängigt kollektivavtal.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss