Din röst - din makt!

Publicerad: 2024-05-14

Blogg Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. I en värld där informationen flödar fritt och åsikter bildas snabbt, är det lättare än någonsin att känna sig bortkopplad från de beslut som formar våra liv. Men det finns ett kraftfullt verktyg, ett verktyg som direkt översätter vår röst till handling: rösträtten. Använd den i EU-valet!

Inger Ehn Knobblock, utredare Fackförbundet STInger Ehn Knobblock, utredare Fackförbundet ST

Inger Ehn Knobblock

Utredare Fackförbundet ST

När det gäller Europaparlamentsvalet (EP-valet) är rösträtten inte bara en rättighet utan också ett privilegium som erbjuder oss möjligheten att faktiskt påverka Europas framtid. 

Demokrati är grundstenen i det europeiska samhället, en princip som skyddar friheten och garanterar att alla röster hörs. Att delta i valet är därför inte bara en handling av medborgerligt ansvar; det är ett uttryck för vår makt att forma politiken och besluten som påverkar vår vardag här hemma och på kontinenten. Genom att rösta ger vi liv åt demokratin. Vi deltar i en dialog som sträcker sig över gränserna, en dialog som är avgörande för att bygga en framtid där rättvisa, jämlikhet och frihet inte bara är ideal utan realiteter.

För anställda över hela Europa är EP-valet en unik möjlighet att direkt påverka de beslut som berör arbetsmarknaden, klimat- och miljöpolitik, digitalisering, hälsa, säkerhet samt många andra områden som är avgörande för vår professionella och personliga välfärd. 

Att rösta är att ge en röst åt de frågor som betyder mest för dig, att stå upp för de värderingar och principer som du tror på. Valet till Europaparlamentet är i själva verket en direktkanal för oss att påverka vilka som ska representera oss i Europaparlamentet – faktiskt den enda EU-institutionen vars medlemmar väljs direkt av folket. Detta är demokrati i dess renaste form, där din röst bidrar till att forma framtiden för hela unionen, inklusive hur Sveriges framtid ska se ut. 

Det påverkar din arbetsdag 

Europaparlamentet spelar en väsentlig roll i utformningen av lagstiftning som påverkar arbetsmiljö, arbetsvillkor och miljö- och klimatfrågor över hela kontinenten. Från arbetstidsdirektivet till regler om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, har beslut fattade i Europaparlamentet en direkt inverkan på vår arbetsdag. Genom att rösta kan du bidra till att välja de ledamöter som bäst representerar dina åsikter och intressen, vilket är ett sätt att se till att dina arbetsvillkor förblir en prioritet på EU:s agenda.

En röst för Sverige i Europa

Genom att delta i EP-valet garanteras även att Sverige har en röst i Europaparlamentet. Detta är en chans att påverka vilka som sitter i de viktiga utskotten, och därmed vilka frågor som kommer högst upp på EU:s politiska agenda. Det handlar inte bara om att skydda existerande rättigheter, utan också om att driva på för innovationer och förbättringar inom arbetsmarknaden, klimatet, betydelsen av den digitala transformationen och andra områden som berör oss direkt. 

Fackförbundet ST vill se ett EU som arbetar för demokrati och fackliga rättigheter och det är därför viktigt att alla som kan tar chansen och röstar i valet. Oavsett vilket parti eller kandidat som du väljer att lägga din röst på är ju själva röstförfarandet ett viktigt sätt att värna demokratin. För att göra valet något enklare har vi ställt sex frågor till samtliga riksdagspartier. Frågorna handlar om allt från statsanställdas inflytande över arbetet, stress, hot och våld, anställdas integritet till statens roll när det gäller klimatfrågor. Så ta dig några minuter och läs partiernas svar och lägg sedan din röst på det parti som passar ihop med dina värderingar och har bra svar på de frågor du vill att EU arbetar med framgent. 

Demokrati kräver deltagande 

För att demokratin ska fungera så kräves deltagande. Att avstå från att rösta är inte bara att överge din rätt att påverka, utan också att låta andra bestämma över dig. 

Så gör din röst hörd i det kommande EP-valet! Det är ditt tillfälle att påverka, att göra skillnad och att stå upp för den framtid du vill se för Sverige och Europa. Varje röst räknas. Och kom ihåg: din röst är din makt. Använd den klokt!

Inger Ehn Knobblock, utredare Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss