Pendeltåg som åker genom Stockholm

Nytt avtal klart på Stockholmspendeln

Publicerad: 2024-02-06

Nyhet Under hösten 2023 blev det klart att företaget SJ Stockholmståg AB tar över pendeltågstrafiken i Stockholm. Efter intensiva förhandlingar med arbetsgivaren har Fackförbundet ST tillsammans med andra fack förhandlat fram ett nytt kollektivavtal. Avtalet börjar gälla den 3 mars 2024.

Tidigare har ett flertal olika avtal täckt hela spårtrafiksområdet i Stockholm. I det nya avtalet, som Fackförbundet ST förhandlat fram, har dessa slagits samman till ett mer sammanhållet och heltäckande avtal. 

Tomas Fröstberg är ombudsman på Fackförbundet ST och har deltagit under hela förhandlingsprocessen. 

– Det var tuffa förhandlingar men i en god anda, konstaterar han. En viktig strävan för samtliga parter har varit tydlighet, för att få till ett avtal som blir enklare att förstå. Något som inte minst kommer märkas i kommande schemaförhandlingar för de som jobbar med städ- och underhåll. Där har möjligheten till de vantolkningar som MTR tidigare gjort undanröjts.

– Det kommer även att införas en tidbank med möjlighet att spara och ta ut ledighet i både timmar, dagar eller pengar. Något som kommer ge de anställda mycket större valfrihet än de hade tidigare.

Stockholmspendeln: det nya avtalet i korthet

  • En tidsbank som inkluderar både tim- och dagkonto, med utgångspunkt i SJs principer.
  • Att ST-anslutna lokförare som tar på sig ett handledaruppdrag får ett påslag på 1000 kronor i slutlön.
  • Att alla anställda får rätt till sjukvård och medicin upp till 1200 kronor.
  • Att de medarbetare som går över från MTR till SJ och idag har tjänstepensionen ITP 2 behåller den lösningen.
  • Att nyanställda enbart omfattas av tjänstepensionen ITP 1.

Ladda ner avtalet och protokollet

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss