Illustration över Fackförbundet STs internationella samarbetspartners

Fackförbundet STs internationella samarbetspartners

Publicerad: 2023-09-19

Fackförbundet ST är medlem i flera olika globala fack eftersom vi organiserar medlemmar i flera olika branscher. Ibland representeras våra medlemmar av ST och ibland av vår centralorganisation TCO. De fackliga federationerna som vi ingår i är partipolitiskt obundna och erkända som arbetstagarpart inom det fackliga europasamarbetet och den sociala dialogen.

Här kan du som är nyfiken på våra samarbetspartners lära dig mer om dem.

1. Public Services International, PSI 

Public Services International, PSI är det globala facket för offentliga tjänster och myndighetsanställda. Dess europeiska nivå som kallas European Public Service Union, EPSU, förhandlar vissa arbetsrättsliga frågor på EU-nivå. Vi samordnar oss även på nordisk och nationell nivå. Vi inom ST representerar våra medlemmar och svenska arbetstagare i den sociala dialogen för statlig och europeisk förvaltning. 

https://publicservices.international/

2. International Transport Workers Federation, ITF 

International Transport Workers Federation, ITF är en internationell facklig federation inom transportbranschen. Federationen har både en internationell, europeisk och en nordisk nivå. I dessa representerar ST våra medlemmar inom Civilflyget och Spårtrafiken.   

https://www.itfglobal.org/en

3. UNI 

UNI är det globala facket för kunskaps- och tjänstesektorn. Där representerar ST våra medlemmar inom Posten och Riksbanken. Inom UNI arbetar ST med globala ramavtal för att få inflytande och rättvisa villkor för anställda i multinationella företag.   

https://uniglobalunion.org/

4. Nordisk Samorganisation, NSO 

Nordisk Samorganisation, NSO är en nordisk samarbetsorganisation för fackförbund med medlemmar inom staten. Vi arbetar tillsammans med utvecklingsfrågor i Norden och anordnar också en regelbundet återkommande partsgemensam konferens för att diskutera aktuella framtidsfrågor med de nordiska arbetsgivarna.

5. International Trade Union Confederation, ITUC 

International Trade Union Confederation, ITUC brukar kallas “världsfacket” och organiserar alla världens fria centralorganisationer i ett globalt nätverk. Här representeras ST av TCO. Det är ITUC som årligen presenterar Global right index rapporten som synliggör kränkningar av fackliga rättigheter i världen.  

https://www.ituc-csi.org/

6. Internationella arbetstagarorganisationen, ILO 

Internationella arbetstagarorganisationen, ILO är FN:s fackliga organ för arbetslivsfrågor. ILO är ett trepartsorgan som samlar regeringar, arbetsgivare och fackföreningar i ett gemensamt arbete för att förbättra levnads- och arbetsförhållanden genom att bygga upp minimiregler för lagstiftning och praxis. Här samordnar vi vårt påverkansarbete genom TCO och Public Services International, PSI.  

https://www.ilo.org/

7. Eurocadres 

Council of European Professional and Managerial Staff, Eurocadres är en facklig organisation som representerar chefer och specialister på Europanivå. STs medlemmar representeras av TCO. Organisationen ger oss en plattform för att företräda våra chefer och specialister i deras frågor i den sociala dialogen på europeisk nivå.  

https://www.eurocadres.eu/

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss