Flaggor vajar i vinden

Fackförbundet STs internationella verksamhet

Publicerad: 2021-11-17

|Uppdaterad: 2024-06-10

Det lokala hänger ihop med det globala. Och på många håll i världen är fackliga och mänskliga rättigheter långt ifrån självklara. Därför är Fackförbundet ST engagerade och står upp för fackliga rättigheter globalt.

På många håll i världen är fackliga och mänskliga rättigheter långt ifrån självklara. Varje år dödas och fängslas människor för sitt fackliga engagemang. Och för tjänstemän anställda i staten är det i många länder särskilt svårt att organisera sig. Därför är det viktigt att vi som fackförbund engagerar oss och står upp för fackliga rättigheter globalt.

Det här vill Fackförbundet ST internationellt

 • Värna rätten att organisera sig och förhandla kollektivt
 • Stötta uppbyggnaden av starka, demokratiska och oberoende fackliga organisationer som kan stå upp för bra villkor och värna offentliga tjänster av god kvalité
 • Att arbetsmarknadens parter ska tas in i ett tidigt skede och kunna ha inflytande när lagstiftning sker på EU-nivå
 • Att de fackliga organisationerna ska ha en stark röst mot diskriminering och för kvinnors rättigheter i arbetslivet
 • Att du som medlem ska ha insikt i den internationella verksamheten och stöttar gärna lokala internationella aktiviteter

Lokalt och globalt

Det lokala och det globala hänger ihop. Våra arbetsvillkor påverkas i allt högre grad av villkor och arbetsförhållanden i andra länder. Beslut fattas över landsgränser och internationellt samarbete behövs för att säkerställa det fackliga inflytandet.

ST deltar som förbund i det globala fackliga arbetet på flera sätt. Genom ett aktivt påverkansarbete i EU, välfungerande utvecklingsprojekt och samarbete med nordiska, europeiska och globala federationer.

Tillsammans med andra svenska och globala förbund agerar vi också mot kränkningar av fackliga rättigheter genom upprop och protestbrev.

Ansvariga för STs internationella arbete

Karin Brunzell, internationell sekreterare

 1. 070-554 48 65
 2. karin.brunzell@st.org

Magnus Runsten, internationell handläggare och projektkoordinator

 1. 08 - 790 52 08
 2. magnus.runsten@st.org

  Internationella broschyren

  Broschyren sammanfattar Fackförbundets ST:s internationella påverkans- och solidaritetsarbete och inkluderar beskrivning av hur förbundet arbetar med internationella utvecklingsprojekt i Ukraina, Mellanöstern, Nordafrika och Västafrika.

  Du kan också beställa hem en fysisk version av den internationella broschyren

  Den beskriver också vårt arbete i EU, hur vi jobbar med Public Services International (PSI), ST:s internationella solidaritetsfond och tar upp ILO:s roll för att stärka arbetsvillkor runtom i världen.

  Broschyren ger en heltäckande bild av hur ST arbetar för att förbättra arbetsvillkor för arbetstagare i olika delar av världen genom långsiktiga samarbeten med olika internationella partners.

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss