Britta Lejon, Fackförbundet STs förbundsordförande

Britta Lejon vald till ordförande för världsfack

Publicerad: 2023-10-16

Pressmeddelande Fackförbundet STs förbundsordförande Britta Lejon har valts till ordförande i Public Services International, en världsomspännande facklig sammanslutning för offentliganställda. PSI har 700 olika fackförbund som medlemmar i totalt 154 länder, och organiserar sammanlagt omkring 30 miljoner offentliganställda runt om i hela världen.

– Det är ett mycket hedrande uppdrag att få, inte bara för mig personligen utan för Fackförbundet ST och hela den svenska fackföreningsrörelsen. Alla vi fackliga vet att organisation har betydelse Vi behöver öka vår gemensamma kraft och styrka i en tid när antalet demokratiska länder minskar och svårigheterna för fackligt arbete ökar, säger Britta Lejon.

PSI (https://publicservices.international/) är en organisation som funnits sedan 1907, och grundades bland annat av svenska fackliga företrädare. Två svenskar har tidigare haft ordförandeskapet, Gunnar Hallström 1964-1973, och Ylva Thörn 2002-2012, bägge var ordförande i svenska Kommunal.

PSIs huvudkontor ligger strax utanför Genève på den franska sidan av gränsen. Organisationen arbetar med att påverka internationellt policyarbete inom arbetsmarknadsområdet, bland annat genom att vara representerad i flera FN-organ, exempelvis WHO, WTO, och ILO.

– De värderingar vi står för och tror på attackeras och utmanas världen runt. Arbetsgivare, företag, regeringar, många motarbetar oss och ser vårt fackliga arbete som ett problem eller ett hinder för framgång och välstånd, men vi vet att det är precis tvärtom. Det fackliga uppdraget är viktigare än någonsin, säger Britta Lejon.

Britta Lejon kvarstår som ordförande i Fackförbundet ST.

Anders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet STAnders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Anders Maxson

Press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss