Illustrerat järnvägsspår mot blå bakgrund

Flera viktiga vinster i nytt kollektivavtal

Publicerad: 2023-05-15

Nyhet Efter en helg av intensiva förhandlingar har vi nu äntligen gått i mål med ett nytt kollektivavtal för spårtrafikområdet. Tillsammans med de andra fackförbunden har vi stått enade mot arbetsgivarna och gemensamt drivit på för att få igenom våra viktigaste krav. Här är de viktigaste nyheterna.

Mitt avtal?

Det här kollektivavtalet omfattar dig som är medlem i Fackförbundet ST och arbetar inom till exempel Green cargo, SJ, MTR, Transdev, VR Sverige eller Euromaint.

En mycket tuff avtalsrörelse har nu gått i mål. Vi har mött en motpart som i perioder visat stor motvilja att möta oss i flera av de frågor som vi lovat våra medlemmar att inte ge vika i. Som det förhandlingsstarka förbundet har vi i år därför behövt växla upp ordentligt för att slå vakt om våra medlemmars villkor.

Längs vägen har vi varit måna om att uttömma alla möjliga förhandlingsvägar, tydligt markerat våra röda linjer och tvingat förhandlarna tillbaka till förhandlingsbordet när de visat tendenser på att gå en annan väg. Och det har gett resultat.

Här är våra viktigaste vinster

Tack vare pressen vi satte på arbetsgivarna har vi gjort ett flertal viktiga fackliga vinster för dig och dina kollegor som arbetar inom spårtrafik. Här är några av de mest centrala.

  • Ett tydligt löfte från arbetsgivarna att jobba tillsammans med oss och andra fackförbund för att hitta lösningar som minimerar ensamarbete.
  • Besked om schemaändringar ska lämnas minst två veckor i förväg och arbetsgivaren ska i dialog med arbetstagaren komma överens om varje eventuell ändring därefter. Du som drabbas av sena schemaändringar kommer framöver ha rätt till kompensation i form av ledighet eller pengar, såvida facket där du jobbar och din arbetsgivare inte kommer överens om något annat. Ska börja gälla senast mars 2024.
  • En individgaranti som innebär att alla våra medlemmar är garanterade som minst 1 225 kronor i löneökning under de kommande två åren.

Gemensam förhandlingsstyrka gjorde avgörande skillnad

Tillsammans med fackförbunden Seko och SRAT har vi under helgen gemensamt satt hård press i förhandlingsrummet mot arbetsgivarsidan. Och under natten till måndagen började vi se resultat. Klockan 10 i dag accepterade arbetsgivarna slutligen överenskommelsen och vi kunde därmed gå i mål med ett nytt kollektivavtal – ett avtal som tydligt avspeglar den förhandlingsstyrka vi konsekvent varit måna om att upprätthålla.

Vi fortsätter stå upp för våra medlemmars villkor

Samtidigt fortsätter vi att slå vakt om våra medlemmars viktigaste frågor även utanför förhandlingsrummet. Det handlar inte minst om frågan om ensambemanning. Just nu förbereder vi oss för att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut om att upphäva vårt skyddsstopp av ensamarbete ombord på Stockholms pendeltåg.

Läs pressmeddelandet

Läs vårt pressmeddelande om det nya kollektivavtalet för dig som arbetar inom spårtrafikområdet.

Läs mer här

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss