Överenskommelse klar om avtal inom spårtrafiken

Publicerad: 2023-05-15

Pressmeddelande Efter långa förhandlingar har arbetsgivarna och Fackförbundet ST nått en överenskommelse om nytt avtal för anställda i spårtrafiken. På måndagsmorgonen godkände parterna den hemställan som medlarna skickat.

Avtalet innebär ett tvåårigt avtal med en löneökning på sammanlagt 7,4 procent med individgaranti under avtalsperioden, varav 0,2 procent till flexpension, samt förbättrade regler kring schemaändringar och en gemensam arbetsgrupp som ska se över ensamarbete och andra arbetsmiljöfrågor.

Vi har hela tiden haft en bestämd förhoppning om att det är genom förhandlingar vi kommer lyckas och inte genom att ta till stridsåtgärder. Genom tålamod och tydlighet har vi också lyckats ro ett avtal i hamn som gynnar våra medlemmar på både kort och lång sikt, säger Niklas Simson, biträdande förhandlingschef på Fackförbundet ST.

Under förhandlingarnas gång har det utöver lönenivån framförallt varit frågorna om schemaläggning och ensamarbete som varit svåra att uppnå enighet kring. Överenskommelsen innebär att det införs ett skydd mot sena schemaändringar, och att arbetsgivare och fack tillsammans bildar en arbetsgrupp som ska hantera ensamarbete och olycksdrabbade situationer.

– Jag gläder mig också åt vi på den fackliga sidan har lyckats hålla ihop och samarbetat väl under förhandlingsprocessen. Det har varit en styrka för oss alla och satt extra press på arbetsgivarna, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Förhandlingen har också kantats i förväg av andra konflikter i olika delar av avtalsområdet, bland annat när det gäller pendeltågen i Stockholm.

När det gäller överklagandet av Arbetsmiljöverkets hävande av skyddsstoppet mot ensamarbete, så fortsätter den processen som vanligt. Det här avtalet påverkar inte det ärendet, säger Niklas Simson.

Anders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet STAnders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Anders Maxson

Press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST