De sektorsövergripande avtalen inom staten 

Publicerad: 2022-02-08

Det finns ett antal kollektivavtal mellan arbetsgivarna och fackförbunden som gäller samtliga anställda inom staten. Alla får med andra ord samma villkor, oavsett vilket fackförbund de tillhör. Dessa avtal kallar vi för sektorsövergripande.   

De sektorsövergripande avtalen skiljer sig från de övriga kollektivavtalen, eftersom villkoren i de senare kan variera beroende på fackförbundstillhörighet. Förhandlingarna ser också olika ut, eftersom alla fackförbund inom staten måste enas när sektorsövergripande avtal ska tecknas.  

I dagsläget är det 30 fackförbund som ska komma överens om de sektorsövergripande avtalen. Det innebär stora och komplicerade interna förhandlingar innan vi tillsammans möter arbetsgivarsidan.

Det förberedande arbetet brukar börja ungefär ett år före avtalsrörelsen. Det är helt avgörande för att vi ska veta vilka frågor vi ska driva gemensamt i förhandlingarna med Arbetsgivarverket (som företräder Sveriges myndigheter, dvs arbetsgivarna).  

Här är de viktigaste sektorsövergripande avtalen – där alla som arbetar inom staten har samma villkor:  

 1. Pensionsavtalet. Tjänstepensionen är ett mycket viktigt komplement till den allmänna pensionen och här regleras dess storlek.  
 2. Personskadeavtalet. En försäkring som ger ersättning till den som drabbas av arbetsskada.  
 3. Omställningsavtalet. Ger under vissa villkor förstärkt stöd till den som blir arbetslös. 
 4. Turordningsavtalet. Reglerar en del av anställningsskyddet inom staten, närmare bestämt vilken turordning som gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist. 

Kom ihåg

De som arbetar inom bolag omfattas av sektorsövergripande avtal som tecknas mellan PTK och Svenskt Näringsliv.  

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss