Illustration över omställningsavtalet

Omställningsavtalet – så påverkar ST de statligt anställdas trygghet

Publicerad: 2022-03-30

|Uppdaterad: 2024-05-06

Du som arbetar i staten och blir uppsagd kan få stöd från Trygghetsstiftelsen. Det handlar om såväl ekonomiskt stöd som hjälp att hitta en ny anställning. Allt detta regleras i Avtal om omställning, som vanligen kallas omställningsavtalet.

Omställningsavtalet tecknas mellan fackförbunden inom staten och Arbetsgivarverket – och gäller alla statligt anställda. Avtalet ger extra stöd utöver det som erbjuds i de allmänna trygghetssystemen. Detta stöd administreras av Trygghetsstiftelsen, som finansieras genom att arbetsgivarna betalar in en viss procentsats av sina totala lönesummor.

I vilka lägen går det att få stöd genom omställningsavtalet?

Det finns flera situationer, men de vanligaste är när en medarbetare:

 • Blir uppsagd på grund av arbetsbrist och har varit anställd i minst ett år.
 • Har en tidsbegränsad anställning som inte förnyas – om den har varat i minst två år.
 • Säger upp sig själv för att myndigheten ska omlokaliseras.

Den som söker stöd hos Trygghetsstiftelsen får en individuell handlingsplan. Stödet kan med andra ord variera – vissa behöver hjälp med att se över sitt CV eller att starta eget medan andra behöver utbildningsinsatser. Syftet är att den arbetssökande, genom aktiva insatser, så snabbt som möjligt ska få ett nytt jobb.

Det ekonomiska stödet vid arbetslöshet kan komplettera a-kassan och ge upp till 80 procent av lönen (om vissa villkor uppfylls). Det finns också möjlighet till ekonomiskt stöd för den som får ett nytt arbete med lägre lön än i den föregående anställningen.

Omställningsavtalet

Ladda ner

ST gör skillnad

Vi på Fackförbundet ST arbetar kontinuerligt med att förbättra villkoren i omställningsavtalet. I den senaste avtalsrörelsen fick vi till exempel igenom att nya grupper, under vissa omständigheter, kan få stöd. Det handlar om personer som blir uppsagda eller har kommit överens med arbetsgivaren om att anställningen ska upphöra på grund av ohälsa. ST är med andra ord en viktig röst för de statligt anställdas trygghet.

Kom ihåg!

de flesta arbetsplatser finns det också avtal om lokala omställningsmedel. Hör med de lokala ST-företrädarna om vad som gäller på ditt jobb.

Hitta det lokala ST-facket på min arbetsplats.

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss