Personskadeavtalet - så skyddar ST de statligt anställda mot arbetsskador

Publicerad: 2022-03-30

Det ska inte innebära en ekonomisk risk att gå till jobbet. Därför får alla som jobbar i staten ett förstärkt skydd mot inkomstbortfall på grund av arbetsskador – det vill säga sjukdomar och olycksfall som orsakas av jobbet. Detta regleras i kollektivavtalet PSA, som ibland kallas personskadeavtalet.

PSA, med det formella namnet Avtal om ersättning vid personskada, tecknas mellan Arbetsgivarverket och ST i samarbete med de andra fackförbunden inom staten. Detta avtal brukar inte förändras särskilt ofta, men vi på ST arbetar ständigt för förbättringar. Bland annat fick vi 2017 igenom att man vid arbetsolycksfall får ersättning från dag ett i stället för efter 14 dagar.

PSA utgör ett komplement till ersättningarna från Försäkringskassan. Anledningen är att skyddet från Försäkringskassan har en del begränsningar.

Ekonomiskt stöd vid olycka eller sjukdom

En arbetsskada innebär att en anställd har skadats eller blivit sjuk på grund av sitt arbete. Det kan exempelvis handla om en plötslig olycka, förslitningsskador eller sjukdom på grund av stress. Om en arbetsskada ger inkomstbortfall kan detta kompenseras genom livränta från Försäkringskassan. Den går dock bara att få vid längre perioder med inkomstbortfall (annars gäller den mindre generösa sjukpenningen). Dessutom finns det ett ersättningstak för livräntan – tjänar du mer än så förlorar du ändå inkomst.

Tack vare PSA får statligt anställda den eventuella mellanskillnaden mellan sin lön och Försäkringskassans tak på livräntan. Med andra ord är 100 procent av lönen skyddad. Vid en arbetsskada på grund av en olycka ger PSA dessutom full ersättning från dag ett även vid kortvariga besvär, då Försäkringskassan inte beviljar livränta.

Ytterligare en fördel med PSA är att den som har råkat ut för en arbetsskada även kan få ersättning för merkostnader, bestående men samt sveda och värk.

AFA Försäkring hanterar ersättningarna

Det är arbetsgivarens ansvar att anmäla arbetsplatsrelaterade olyckor och sjukdomar till Försäkringskassan. För att få det förstärkta skyddet från PSA behöver däremot den som har drabbats själv söka ersättning hos AFA Försäkring, som administrerar ersättningarna.

Kom ihåg!

De som arbetar i statligt ägda bolag omfattas av avtalet TFA som tecknas mellan Svenskt Näringsliv och PTK tillsammans med LO. Även i detta fall administreras ersättningarna av AFA Försäkring.