Pensionsavtalet – så påverkar ST tjänstepensionerna inom staten

Publicerad: 2022-02-08

Alla som jobbar inom staten har tjänstepension genom kollektivavtal. Hur mycket pengar som arbetsgivaren ska avsätta till de statligt anställdas tjänstepensioner regleras i pensionsavtalet.

Pensionsavtalet avtal tecknas mellan Arbetsgivarverket och fackförbunden inom staten, bland annat ST. Detta avtal anses vara det mest komplicerade av de statliga kollektivavtalen – det gäller under lång tid och styr över mycket stora belopp.   

Alla som har arbetat eller bott i Sverige omfattas av den allmänna pensionen. Den administreras av staten och är inkomstgrundad. Som ett komplement till den allmänna pensionen får de som har kollektivavtal även tjänstepension. Det är ett mycket viktigt tillskott, eftersom den allmänna pensionen sällan är tillräcklig.  

Det aktuella pensionsavtalet kallas PA 16 

Alla som jobbar inom staten omfattas av samma pensionsavtal för sin tjänstepension. Pensionsavtalen tas fram genom förhandlingar mellan Arbetsgivarverket och ST i samarbete med andra fackförbund. I och med att avtalet är så komplext brukar det omförhandlas ganska sällan. De tre senaste avtalen är från 1991, 2003 och 2016. Det aktuella avtalet heter PA 16 och tog ungefär ett och ett halvt år att arbeta fram.  

I och med att vi på ST var med och förhandlade fram pensionsavtalet har vi också möjlighet att i varje avtalsrörelse komma med yrkanden om förändringar. Under senare år har vi på detta sätt fått igenom flera förbättringar, till exempel generösare villkor vid löneväxling och att statligt anställda får inbetalningar till tjänstepensionen även vid föräldraledighet eller sjukskrivning. Självklart kommer vi att fortsätta arbeta för bättre villkor i pensionsavtalet. 

Pensionsavtalet är viktigt för privatekonomin 

Inbetalningarna, eller premierna, till tjänstepensionen görs av arbetsgivaren. Storleken på en anställds premier beror på en kombination av personens lön och villkoren i pensionsavtalet. Premierna som betalas in förvaltas för att pengarna ska hinna öka i värde tills det är dags för pension. Det går med andra ord inte att i förväg veta exakt hur stor ens tjänstepension blir*. Pensionsavtalet ger också möjlighet för den enskilde att påverka hur premierna ska förvaltas. 

Tjänstepensionen är ett tydligt exempel på hur viktigt facket är för människors privatekonomi – även efter arbetslivet. Ett starkt ST kan göra stor skillnad för medlemmarnas tillvaro som pensionärer. Inte bara genom tjänstepensionen, utan också genom att vi och andra fackförbund inom TCO påverkar politiker för att förbättra den allmänna pensionen.  

* Vissa som är födda 1987 eller tidigare omfattas av äldre regler som gör att storleken på deras tjänstepension är fastställd i förväg. Deras utbetalningar kommer därför inte att påverkas av sådant som börsens utveckling. 

Kom ihåg!  

Du som arbetar i statligt ägt bolag omfattas av pensionsavtalet som tecknas mellan PTK och Svenskt Näringsliv.   

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss