Illustration som föreställer ett pappersflygplan

Avtalsrörelsen 2023 inom post och flygplats

Publicerad: 2023-04-19

|Uppdaterad: 2023-11-24

I slutet av juni skrev Fackförbundet ST och arbetsgivarorganisation Almega Tjänsteförbunden under ett nytt centralt kollektivavtal. För dig som jobbar inom post och flygplats innebär avtalet löneökningar på 4,1 procent respektive 3,1 procent på två år. Avtalet gäller fram till den 31 juli 2025.

Branschavtal Kommunikation 2023 - 2025

Här kan du ta del av hela det nya kollektivavtalet i sin helhet. Du kan också ladda ned yrkanden och förhandlingsprotokoll från årets avtalsrörelse.

Under avtalsrörelsen ställer vi krav och förhandlar med arbetsgivarna om våra medlemmars löner och andra villkor. Målet är ett nytt kollektivavtal, en överenskommelse om vilka villkor som ska gälla framöver. Våra krav utgår helt från våra medlemmars intressen – och ju fler vi är, desto mer kan vi påverka.

Här är nyheterna i ditt kollektivavtal

Den 29 juni skrev vi under ett nytt centralt kollektivavtal för våra medlemmar inom post och flygplats. Här är de viktigaste nyheterna.

Löneökningar i takt med arbetsmarknaden

Det nya kollektivavtalet innehåller löneökningar på 7,4 procent under de kommande två åren, vilket motsvarar det så kallade märket. Av den löneökningen används 0,2 procent till fortsatta avsättningar till del- och flexpension.

Låga löneökningar måste motiveras

Enligt det nya avtalet är arbetsgivaren skyldig att genomföra en avstämning med facket när en anställd får en löneökning på 650 kronor eller mindre. I denna avstämning ska arbetsgivaren tydligt motivera varför den anställda inte får en högre lön. Tillsammans med facket ska arbetsgivaren analysera om motiveringen är rimlig med hänsyn till de förväntningar och krav som ställs på den anställda.

Krav på arbetsgivaren att fördjupa samarbetet med facket

För att ett kollektivavtal ska vara effektivt är det viktigt med ett nära samarbete mellan fack och arbetsgivare under avtalsperioden. Tyvärr har det inte alltid funnits en vilja från arbetsgivarna inom post och flygplats att samarbeta, vilket har resulterat i att vårt kollektivavtal har utvecklats långsamt eller till och med inte alls. 

Men denna gång, i det nya kollektivavtalet, har vi lyckats driva igenom ett krav som innebär att en partsgemensam arbetsgrupp inrättas med ett tydligt fokus på att förbättra medlemmarnas villkor även efter avtalsrörelsens slut.  Det är ett stort steg framåt att ha ett utpekat forum där förbättringar av villkoren kan göras även under avtalsperioden. 

Stärkt kompetensutveckling

Inom post och flygplats finns stora behov av stärkta utvecklingsmöjligheter på arbetsplatserna. Ett problem sedan länge har varit att arbetsgivaren inte redovisat vare sig medlemmarnas kompetensutvecklingsinsatser eller utvecklingssamtal, vilket försvårat för oss att följa upp att åtgärder verkligen vidtas för våra medlemmars utvecklingsmöjligheter. 

I det nya kollektivavtalet har vi tagit några viktiga steg framåt. Från och med nu kommer facket ha rätt till årlig redovisning av arbetsgivarens genomförda kompetensutvecklingsinsatser samt krav på att dokumentera utvecklingssamtalen. Detta kommer underlätta för oss att noggrant följa upp vilka möjligheter våra medlemmar har att utvecklas på sina arbetsplatser.

Arbetsgivarens krav på försämrad anställningstrygghet stoppades

När vi förhandlar nya kollektivavtal är det minst lika viktigt att hålla försämringar borta som att driva igenom egna förbättringsförslag. I den här avtalsrörelsen mötte vi en enorm utmaning när arbetsgivarenparten presenterade flera förslag som skulle ha inneburit stora försämringar av våra medlemmars anställningstrygghet. Men vi lyckades framgångsrikt stoppa deras förslag.

Bland de försämringar som vi stoppade fanns en utökad och mycket osäker form av visstidsanställningar, längre provanställningstid vid till exempel sjukfrånvaro samt prövotid för alla visstidsanställningar och provanställningar. Med andra ord ville arbetsgivaren göra redan osäkra anställningar ännu mer osäkra. Tack vare att vi orkade hålla i och hålla ut gick inte dessa krav igenom. 

Många viktiga beslut fattas på din arbetsplats

Våra centrala kollektivavtal fungerar som utgångspunkt för de lokala förhandlingar som sedan tar vid på din arbetsplats. Här spelar det lokala facket en viktig roll. Glöm inte att hålla dig uppdaterad om vad som händer där du arbetar – prata gärna med närmsta förtroendevald!

Därför spelar kollektivavtal roll

Läs mer om hur en avtalsrörelse fungerar och varför vi tecknar kollektivavtal. Eller börja med att titta på filmen nedan. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss