Pratbubbla med texten Avtal 2023

Avtalsrörelsen 2023

Publicerad: 2022-06-20

|Uppdaterad: 2024-02-14

Under avtalsrörelsen 2023 förhandlar Fackförbundet ST om nya kollektivavtal för våra medlemmar. Här hittar du aktuell information om våra krav och vad som händer i förhandlingarna.

Våra kollektivavtal spelar roll för våra medlemmars villkor på en rad områden, från löneutveckling till anställningstrygghet – och när vi förhandlar med arbetsgivarna om vad som ska gälla framöver gör vi det helt utifrån våra medlemmars intressen.

Är du förtroendevald?

På Mina sidor får du som förtroendevald lite extra insyn i vad som pågår i förhandlingarna - och tips och råd för att bidra till avtalsrörelsen i ditt uppdrag. 

Till Mina sidor

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss