LDC

Publicerad: 2022-01-25

Styrelsen

EvaLena MoserOrdförande
Paul LingeVice ordförande

Lunds universitet har 5 sektioner eller direkt underliggande klubbar

LDC klubbens ordförande:
Alonso Acosta
E-post: alonso.acosta@ldc.lu.se
Handläggare vid Verksamhetsstöd
Telefon:+46 46 222 13 31

Ledamöter:
Jorma Lindgren
E-post: jorma.lindgren@ldc.lu.se
Systemadministratör vid Infrastrukturtjänster
Telefon:+46 46 222 13 66

Paul Linge
E-post: paul.linge@ldc.lu.se
Systemadministratör vid Infrastrukturtjänster
Telefon:+46 46 222 63 23

Ersättare:
Poul Gryciuk
E-post: poul.gryciuk@ldc.lu.se
Systemadministratör vid Applikationsdrift
Telefon: +46 46 222 13 94

Nikolaj Månsson
E-post: nikolaj.mansson@ldc.lu.se
Systemutvecklare vid Applikationsutveckling
Telefon: +46 46 222 13 13

Valberedning:
Erik Ekenberg, sammankallande
Nätverksspecialist vid Nätinfrastruktur
Telefon:+46 46 222 13 62

Mikael Silve
Systemadministratör vid Serverinfrastruktur
Telefon: +46 46 222 63 25