LDC

Publicerad: 2022-01-25

Sektionen IT på Lunds universitet har en klubb som anordnar arbetsplatsträffar 4 gånger per år.

LDC klubbens ordförande:
Alonso Acosta
E-post: alonso.acosta@ldc.lu.se
Handläggare vid Verksamhetsstöd
Telefon:+46 46 222 13 31

Vice ordförande:
Paul Linge
E-post: paul.linge@ldc.lu.se
Systemadministratör vid Infrastrukturtjänster
Telefon:+46 46 222 93 62 (grupp nr)

Ledamöter:
Jorma Lindgren
E-post: jorma.lindgren@ldc.lu.se
Systemadministratör vid Infrastrukturtjänster
Telefon:+46 46 222 13 66

Poul Gryciuk
E-post: poul.gryciuk@ldc.lu.se
Systemadministratör vid Applikationsdrift
Telefon: +46 46 222 13 94

Nikolaj Månsson
E-post: nikolaj.mansson@ldc.lu.se
Systemutvecklare vid Applikationsutveckling
Telefon: +46 46 222 13 13

Ersättare:
Veronica Nyberg
E-post: veronica.nyberg@ldc.lu.se
Ekonom vid Stab
Telefon: +46 222 63 33

Patrick Gustafson Bjarnson
E-post: patrick.gustafson_bjarnason@ldc.lu.se
IT-tekniker vid Närstöd
Telefon: +46 46 222 63 31

Valberedning:
Mikael Silve
E-Post: mikael.silve@ldc.lu.se
Systemadministratör vid Serverinfrastruktur
Telefon: +46 46 222 63 25

Carina Rafstedt
E-Post:carina.rafstedt@ldc.lu.se
Chefssekreterare vid Stab
Telefon: +46 46 222 13 02

Styrelsen

EvaLena MoserOrdförande
Paul LingeVice ordförande

Lunds universitet har 5 sektioner eller direkt underliggande klubbar

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss