Två personer skriver under ett kontrakt

Förvaltningen

Publicerad: 2022-01-25

Förvaltningsklubben ska tillsammans med sektionen i möjligaste mån ansvara för den fackliga verksamheten och den fackliga representationen i ärenden som berör förvaltningen vid Lunds universitet..

Om Förvaltningsklubben
En av de absolut viktigaste uppgifterna att arbeta medlemsnära på arbetsplatserna inom förvaltningen med organiserade arbetsplatsträffar.
Arbetsplatsträffar är ett viktigt verktyg i medlemsrekrytering och rekrytering av arbetsplatsombud och aktiva. Förvaltningsklubben kan i sådana sammanhang på bästa sätt fånga upp vad som är viktigt för medlemmarna och kommunicera vad ST vid Lunds universitet uträttar.

Förvaltningsklubben ska tillsammans med sektionen i möjligaste mån ansvara för den fackliga verksamheten och den fackliga representationen i ärenden som berör förvaltningen vid Lunds universitet. Vid det fackliga arbetet skall alla frågor beakta diskrimineringslagstiftningen och på detta sätt belysas ur jämställdhets-, mångfalds-, likabehandlings- och arbetsmiljöperspektiv

Andra prioriterade områden är:

• Att verka för att arbetsgivaren aktivt och systematiskt arbetar med arbetsmiljöfrågor
• Att verka för ett bra utfall i de lokala löneförhandlingarna

Förvaltningsklubbens styrelse

Ordförande:
Carola Persson, programplanerare
LTH:s kansli
tel: 046-222 37 40

Ledamöter:
Ylva Sörhede, Serviceadministratör
International Housing Office
tel: 046-222 74 34

Outi Stålhane, ST Kansli, tidigare sektion Externa relatiner
tel: 046-222 93 62

Pelle Kronhamn, Projektledare
LU Uppdragsutbildning
tel: 046-2220751

Suppleanter:
Mariola Rubiecka, Lokalvårdare
LU Service
tel: 046-2227447

Förvaltningsklubbens valberedning

Sammankallande:

Rita Nilsson, Antagningshandläggare
Sektionen student och utbildning
tel: 046-222 68 73

Ledamöter:
Andreas Svensson, Lokalcontroller
Ekonomi och infrastruktur, LTH
046-222 31 46

Ersättare:
Vakant