ST-nytt inom GU april 2022

Publicerad: 2022-04-21

Nyhet I april månads nyhetsbrev från ST-sektionen får du bland annat veta mer om nya OB- och beredskapstillägg, hur du kan stödja STs arbete för Ukraina och vilka aktiviteter som är på gång under våren.

Fackförbundet ST inom Göteborgs universitet hade sitt årsmöte 23 mars, då medlemmarna beslutade om verksamhetsplan, budget och lönepolitiskt program för 2022. Sittande styrelse fortsätter, med undantag av Robert Krogh, som lämnar sitt uppdrag. Glädjande nog förstärks styrelsen med en ny ordinarie ledamot och två nya ersättare. Tack Robban, och välkomna Ken, Desirée och Martin!

Under våren jobbar vi på med uppföljning av RALS, lönekartläggning och uppdatering av lokala avtal. Vi arbetar också med vår lokala hemsida inför lanseringen av ST:s nya webb 26 april. Utöver detta pågår löpande verksamhet i form av MBL, arbetsmiljöfrågor och – inte minst – stöd till er medlemmar.

Kom ihåg: om du har frågor av allmän karaktär kring anställningsvillkor är det enklast att ringa eller mejla ST Direkt på stdirekt@st.org eller 0771555 444. Har du mer lokala frågor kan du mejla st@gu.se så svarar vi så fort vi kan. Du kan även prata med något av våra arbetsplatsombud.

Löneförhandlingarna (RALS)

De nya lönerna började betalas ut i mars månad, efter att individförhandlingarna blivit klara 25 februari. Var och en ska ha fått besked av sin närmaste chef om den nya lönen och även ha erbjudits ett uppföljande samtal med chefen för att diskutera resultatet närmare. När det gäller doktorander var förhandlingarna om stegarna klara 18 februari och de nya lönerna betalas ut från och med april.

ST stöder Ukraina

Sedan lång tid tillbaka har ST ett samarbete med sin ukrainska motsvarighet, State Employees Union of Ukraine. För närvarande går alla bidrag till STs solidaritetsfond till våra utsatta kollegor i krigets Ukraina. Vill du också vara med och bidra? Läs mer om fondens arbete här.

Nytt sätt att betala ST-avgiften

Från 1 december i år kommer det inte längre gå att betala fackavgiften till ST via löneavdrag. Alla som gör detta måste därför byta betalsätt till autogiro eller e-faktura. Läs mer här om hur du gör för att byta och hur du vet om du betalar din avgift via löneavdrag eller inte.

Nya OB- och beredskapstillägg

Ett antal förändringar har gjorts i det lokala villkorsavtalet från och med 1 april. Det gäller bland annat OB-tillägg, beredskapstillägg, traktamenten och nationaldagen:

  • OB-tilläggen för teknisk och administrativ personal samt forskare och biblioteksanställda har höjts med cirka 20 procent. De nya ersättningarna är 47 kronor/timme för enkelt OB, 94 kronor/timme för kvalificerat OB och 187 kronor per timme för OB under storhelg. (Du kan läsa mer i OB-avtal GU under länken ovan).
  • Även beredskapstilläggen har höjts med cirka 20 procent. Dessa tillägg ges till anställda som har beredskap att rycka in och jobba om arbetsgivaren kallar. Även beredskapstilläggen utgår från tre nivåer beroende på tidpunkt: 25 kronor/timme, 50 kronor/timme respektive 101 kronor/timme. (Du kan läsa mer i Beredskapsavtal GU under länken ovan)
  • Inga traktamenten eller förrättningstillägg utgår längre för inrikes flerdygnssförrättningar där arbetsgivaren står för alla kostnader. (Du kan läsa mer i Villkorsavtal GU under länken ovan.)
  • När nationaldagen infaller en lördag eller söndag har de anställda rätt att ta ledigt en annan dag i stället. Perioden när denna ledighet får tas ut har kortats och löper nu från 7 juni till 31 augusti samma år. (Du kan läsa mer i Villkorsavtal GU under länken ovan.)

Fack och arbetsgivare är överens om ett nytt arbetstidsavtal för lärare. Innan avtalet skrivs på av parterna behöver dock en del språkliga bearbetningar göras. Sektionsstyrelsen återkommer så snart som möjligt under våren med separat information gällande de nya villkoren för undervisande personal.

Ny mandatperiod för GU:s arbetsmiljöombud

Till hösten är det dags för nyval/omval av våra arbetsmiljöombud (AMO). Arbetsmiljön är en av de viktigaste fackliga frågorna vid GU. Du som är intresserad av arbetsmiljöfrågor, kontakta gärna ditt lokala AMO och ta reda på om det är ett uppdrag som skulle kunna passa dig. Uppdraget varar i tre år, från 1 januari 2023–31 december 2025. Arbetsgivaren kommer att ge dig en grundutbildning där det tas upp vad som förväntas av dig som AMO. Även de fackliga organisationerna inom GU erbjuder utbildning samt möjlighet att samverka i vårt arbetsmiljönätverk.

Engagera dig i fackligt arbete

Mycket av det vi tar för givet idag har drivits igenom av fackföreningar på central och lokal nivå – anställningstrygghet, semester, föräldraledighet, möjligheten att besöka läkare på arbetstid är några exempel. Vill du också bidra till att göra GU till en bättre arbetsplats? Ett fackligt förtroendeuppdrag är givande på många sätt – du får möjlighet att bidra till bättre villkor och arbetsmiljö för dig och dina kollegor, du får inblick i organisationen och du lär dig mycket om hur universitetet fungerar.

Kontakta oss på st@gu.se för att prata vidare.

Kommande aktiviteter – Fika med facket (IRL)

Under våren fortsätter vi med Fika med facket – nu träffas vi fysiskt på ST:s kansli: Karl Gustavsgatan 12B, våning 4. Vi hinner med två fysiska träffar (4 maj och 1 juni) samt en digital via Zoom (29 juni). Mer information hittar du under rubriken Aktuellt på sektionens webbsida. Fika med facket är öppet för både medlemmar och andra, så bjud gärna med en arbetskamrat eller flera. 

Hur kan facket vara en del av lösningen på klimatkrisen?

Om du är nyfiken på fackets roll i klimatomställningen finns chansen att delta i en studiecirkel med Fack­förbundet ST inom GU. Kurspaketet har tagits fram av den oberoende tankesmedjan Global Ut­maning tillsammans med Sensus. Läs mer: Klimatsamtal Klimatagendan

Kontakta oss på st@gu.se för att anmäla intresse.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss