Aktuellt

Aktuellt

The new section board has started its work after the annual meeting in March. We are also happy to say that the salary negotiations are completed. You should all be offered follow-up discussions with your manager regarding the results.

Nu har den nya sektionsstyrelsen kommit igång efter årsmötet i slutet av mars och glädjande nog är även löneförhandlingarna klara. Alla ska nu erbjudas uppföljande samtal med sin chef gällande resultatet.

RALS-förhandlingarna är avslutade och ST-medlemmar kommer få besked om sina nya löner inom kort. Trots förseningar orsakade av Primula-problemen håller tidsplaneringen och de nya lönerna betalas ut i maj (retroaktivt från 1 oktober 2023).

Det har blivit allt svårare för statens kulturinstitutioner att bedriva sin verksamhet. Många brottas med höga hyreskostnader och vissa har tvingats stänga helt. Vad är det egentligen som händer på våra museer? Vi har träffat Anna Forslund, ordförande för ST inom kultursektorn, för att höra hur hon ser på saken.

Vid ST-sektionens årsmöte den 20 mars valdes ny styrelse i enlighet med valberedningens förslag. En rad tidigare ledamöter fick förnyat förtroende och styrelsen fick också fyra nya ersättare.

Varmt välkommen till en digital fikastund med facket!

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till ST-sektionens årsmöte!

Hackerattacken, som bland annat drabbat Primula-systemet, gör att löneförhandlingarna vid GU dessvärre inte kan komma igång.

In the first newsletter of the autumn, we highlight all the exciting activities for our members. At the autumn meeting on November 16, we discuss RALS and the conditions at our workplaces, on December 6 we invite you to "Fika with the union", and on December 11 we host a regional seminar with the Expo foundation on how we as employees can handle organized threats and pressures (the seminar will be held in Swedish).

I höstens första nyhetsbrev slår vi ett extra slag för alla spännande aktiviteter för våra medlemmar. På höstmötet 16 november diskuterar vi RALS och villkoren på våra arbetsplatser, 6 december bjuder vi in till Fika med facket och 11 december står vi värd för ett regionalt seminarium med stiftelsen Expo om hur vi som anställda kan hantera organiserade hot och påtryckningar.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss