Vanliga frågor och svar

Publicerad: 2022-03-21

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna vi får i GU-sektionen. Mer information kring arbets- och karriärrelaterade frågor hittar du dessutom via länkknappen nedan.

Vilka är fördelarna med att vara med i ST?

Vi förhandlar din lön och bevakar dina rättigheter. Som medlem får du ökad trygghet i form av inkomstförsäkring, hjälp vid förhandling eller konflikt samt rådgivning. Vi arrangerar även seminarier, medlemsmöten och evenemang av olika slag, där du kan träffa oss. Dessutom får du tillgång till en rad olika förmåner och rabatter.

Det är också viktigt att tänka på att inte alla fackförbund har förhandlingsmandat vid Göteborgs universitet. Vi har avsevärt bättre möjligheter att företräda dig som medlem än till exempel andra fackförbund utan förhandlingsmandat vid GU. 

Jag är medlem i ett annat TCO-förbund, räcker inte det?

Det korta svaret är nej. Vi har avsevärt bättre möjligheter att företräda dig som medlem i ST än i ett förbund utan förhandlingsmandat vid GU.

Det är endast fackförbund som är med i det som kallas för OFR/S som har förhandlingsmandat vid Göteborgs universitet (tillsammans med Saco-S och Seko). Flera TCO-förbund som till exempel Vision och Unionen är inte med i OFR/S. Om du är medlem i något av dem så är du inte med i ett fackförbund med förhandlingsmandat vid Göteborgs universitet och vi rekommenderar dig starkt att byta. Så här gör du.

En annan aspekt är att om du skulle vilja bli arbetsmiljöombud, så behöver du vara medlem i ett fackförbund med förhandlingsmandat vid GU.

De fackförbund som ingår i OFR/S är:

•Fackförbundet ST
•Försvarsförbundet
•Ledarna
•Sveriges Lärare
•Vårdförbundet

Hur bestäms min och andras löner vid Göteborgs universitet?

I ST löneförhandlar vi med arbetsgivaren för var och en av våra medlemmar. Löneförhandlingen på individnivå är dock bara sista steget i en ganska lång process.

Förhandlingarna börjar på central (nationell) nivå med att ST, tillsammans med ett antal andra fackförbund inom OFR/S, förhandlar med Arbetsgivarverket om det så kallade RALS-avtalet (Ramavtal om löner med mera för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet). RALS-avtalet innehåller förutom siffror på löneökningar bland annat också regler om hur förhandlingar ska gå till på lokal nivå och generella lönekriterier.

När det centrala RALS-avtalet är klart så förhandlas ett lokalt RALS-avtal mellan OFR/S och arbetsgivaren på Göteborgs universitet. Först därefter sker förhandlingar mellan fack och arbetsgivare på individnivå.

Det är också viktigt att du känner till att du har rätt att ha ett lönesamtal med din chef där ni diskuterar din lön. Efter att löneförhandlingarna är klara har du även rätt att ha ett uppföljande samtal med din chef där ni diskuterar resultatet av förhandlingen.

Kommer jag med i a-kassan när jag går med i facket?

Nej. A-kassorna är idag organisationer skilda från fackförbunden. Du behöver därför gå med i a-kassan separat om du vill ha möjlighet till ersättning från a-kassan om du blir arbetslös. Observera att det går bra att vara med i en annan a-kassa än just ST:s a-kassa, även om du är medlem i Fackförbundet ST. Om du ändå vill byta till ST:s a-kassa, eller om du ännu inte är medlem i någon a-kassa, så kan du bli medlem i a-kassan här.

ST Direkt

Hittar du inte svar på det du undrar? Ring gärna ST Direkt på telefon 0771555 444  vardagar 08.3016.30, eller skicka ett mejl till stdirekt@st.org.

Mer om ST Direkt