Nya ersättare invalda vid sektionens årsmöte

Publicerad: 2024-04-10

Nyhet Vid ST-sektionens årsmöte den 20 mars valdes ny styrelse i enlighet med valberedningens förslag. En rad tidigare ledamöter fick förnyat förtroende och styrelsen fick också fyra nya ersättare.

Årsmötet inleddes med att sektionen bjöd på en lättare lunch. Efter val av mötesordförande och sekreterare presenterade sektionsstyrelsen verksamhetsberättelse och bokslut för 2023 och mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. Därefter godkändes förslaget till verksamhetsplan för 2024, med tillägg om att sektionen ska ha ett ökat fokus på internationell facklig solidaritet, bland annat genom sina representanter i STs avdelningsstyrelse inom universitets- och högskoleområdet. Vidare godkände årsmötet förslaget till budget samt lönepolitiskt program, vilket innebär att sektionen fortsätter med befintlig lönemodell där facket förhandlar medlemmarnas löner. 

Mötet valde Anna Nilsson (vice ordförande), Madelen Hansson, Lars Malmsten, Monica Meller Eldh, Solveig Persson, Filip Radovic och Helena Rohdén till ledamöter för en period av två år (omval). Lisa Isaksson valdes till ersättare för en period av ett år (omval) liksom Adam Garneij Andersson, Daniel Hermansson, Jessica Lindskog och Carina Persson (nyval). Sittande ordförande Peter Brandt och ledamot Michael Segerström har ett år kvar av sina mandatperioder.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss