Norra

Publicerad: 2022-01-25

Välkommen till ST inom Trafikverket sektion norras sida

På årsmötet 2024-02-23 valdes delvis ny styrelse:

 • Susanne Degerlund Ordförande
 • Stefan Niska v.ordf.
 • Lars Hedlund, Kassör
 • Lena Torgerstad, ledamot
 • Daniel Rising, ledamot
 • Jörgen Stattin, sekreterare
 • Carina Dean, studieorganisatör
 • Styrelsens ersättare är:
 • Linda Tonvall-Nilsson
 • Jonas Lindqvist
 • Anna Dahlman
 • Åsa Löfgren

Vi är så glada att vi nu har förtroendevalda i den nya större Sektion Norra!

Styrelsen

Susanne DegerlundOrdförande, Styrelseledamot
Carina DeanStyrelseledamot, Studieorganisatör

Styrelsen

ST.org

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss