Norra

Publicerad: 2022-01-25

Välkommen till ST inom Trafikverket sektion norras sida

På årsmötet 2023-03-22 valdes delvis ny styrelse:

  • Susanne Degerlund Ordförande
  • Stefan Niska v.ordf.
  • Lars Hedlund, Kassör
  • Lena Torgerstad, ledamot
  • Åsa Callgren, ledamot
  • Tobias Tonvall, sekreterare
  • Carina Dean, studieorganisatör
  • Styrelsens ersättare är:
  • Henrik Isaksson
  • Jonas Lindqvist

Styrelsen

Susanne DegerlundOrdförande, Styrelseledamot
Carina DeanStyrelseledamot, Studieorganisatör

Styrelsen

ST.org