ST inom SMHI

Publicerad: 2022-01-25

Styrelsen

Christina SverkerVice ordförande, Styrelseledamot
Ronald ScheirerStyrelseledamot

ST inom SMHI har 3 sektioner eller direkt underliggande klubbar