Folk-och Fastighetsavdelningen

Publicerad: 2022-01-25

Styrelsen

Sofia HögvallOrdförande
Cecilia BoströmVice ordförande

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss