Öst

Publicerad: 2022-01-25

Sektion Öst är en av fyra sektion inom ST inom SiS.

Sektionen har ca 420 medlemmar fördelade på följande institutioner:

 • SiS ungdomshem Bärby
 • SiS LVM-hem Östfora
 • SiS ungdomshem Eknäs
 • SiS LVM-hem Hornö
 • Huvudkontoret
 • SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund
 • SiS ungdomshem Rebecka
 • SiS ungdomshem Folåsa
 • SiS ungdomshem Tysslinge
 • Verksamhetskontor Norr 
 • Verksamhetskontor LVM

Protokoll från sektionens styrelsemöten

  Styrelsen

  Roger LenngrenStyrelseledamot