Din pension

Publicerad: 2022-04-22

Du får pension från flera håll!

Pensionssystemet består av tre olika delar. Presenteras ofta i form av en pyramid där basen är röd och avser den lagstadgade allmänna pensionen, mellandelen är blå och redovisar den kollektivavtalade pensionen, toppen är grön och avser ditt eventuella privata pensionssparande.

Allmän pension
I den allmänna pensionen tjänar du in till din pension varje år du arbetar, under hela ditt yrkesverksamma liv (från 16 år). Allt du tjänar och betalar skatt på (upp till 7,5 inkomstbasbelopp), blir till pensionsrätt. Posten betalar motsvarande 18,5 % av din lön till den allmänna pensionen. Du får ett besked från pensionsmyndigheten varje år (det orangea kuvertet).

Kollektivavtalad pension
De fackliga organisationerna har med PostNord träffat avtal om PostNords pensionsplan ITP-P för anställda i PostNordkoncernen där vi har kollektivavtal med Almega bransch kommunikation. Den kollektivavtalade pensionen består av två avdelningar.

Avdelning 1, Premiebaserad

Gäller för anställda som är födda 1981 eller senare. Avdelning 1 gäller också – oavsett ålder – den som är timavlönad.

Avdelning 2, Förmånsbaserad

Gäller för månadsavlönade med minst 20 procent av heltid, födda 1980 eller tidigare.

Privat pensionssparande
Omfattar det pensionssparande du eventuellt själv har, vid sidan av den allmänna pensionen och den kollektivavtalade pensionen.

Här hittar du mer utförlig information

Pensionsskolan:  https://www.benify.se/personalkortet

Minpension.se:  www.minpension.se

Pensionsmyndigheten: http://www.pensionsmyndigheten.se/