ST inom Polisen

Publicerad: 2022-01-25

Med cirka 5 300 medlemmar är Fackförbundet ST det största facket på Polismyndigheten – för anställda som inte är poliser. ST inom Polisen är dessutom en mycket aktiv avdelning. Sammantaget innebär det att vi har stora möjligheter att göra skillnad för våra medlemmar.

För oss på ST inom Polisen är det viktigt att vara en arbetsplatsnära avdelning – att vi både syns och hörs. Det tror vi är avgörande för att skapa förändring och få en bra medlemsdialog.

Kan jag gå med i ST?

Alla som arbetar på Polismyndigheten är välkomna till ST, men i dagsläget organiserar vi huvudsakligen anställda som inte är poliser. De tre största yrkesgrupperna hos ST inom Polisen är utredare, handläggare och administratörer. De här tre titlarna är dock samlingsbegrepp som innehåller en lång rad underkategorier.

ST inom Polisen samlar dock många andra yrken. Några exempel är bibliotekarier, fotografer, hästskötare, IT-tekniker, kommunikatörer, molekylärbiologer, operatörer och vapentekniker.

Varför ska jag bli medlem i ST?

Tack vare avdelningens storlek spelar ST inom Polisen en viktig roll i arbetsmiljöarbetet samt i förhandlingar om löner och villkor. Vi sitter också med i flera grupper där vi bevakar våra medlemmars intressen under den stora expansion som Polismyndigheten genomgår.

ST inom Polisen driver också många viktiga frågor, till exempel:

  • Likabehandling. Vår myndighet är unik, med uppdelningen mellan poliser och övriga. Vi anser att de som inte är poliser missgynnas och arbetar för att anställningsvillkoren ska jämnas ut. Det är även en jämställdhetsfråga – 70 % av poliserna är män och 70 % av övriga anställda är kvinnor.
  • Fortbildning. Det är viktigt med kontinuerlig utbildning för att få bästa förutsättningar att utföra sitt myndighetsuppdrag. Vi vill att polisanställda som inte är poliser ska få bättre möjligheter till fortbildning.
  • Karriär och utvecklingsvägar. Vi deltar i ett långsiktigt arbete för att förbättra möjligheterna för anställda att växa i sin roll och/eller göra chefskarriär. De som inte är poliser måste få bättre chans att utvecklas inom Polismyndigheten. Idag är bara var tionde chef på regional nivå icke-polis, trots att denna grupp utgör nästan en tredjedel av de anställda.

Gå med i ST inom Polisen

Om du arbetar som civilanställd på Polismyndigheten är Fackförbundet ST rätt fack för dig. 

Bli medlem

Styrelsen

Pär RenbergOrdförande
Ann GustafssonVice ordförande