Styrelsen

Publicerad: 2022-05-24

Mellan årsmötena är det sektionsstyrelsen som är sektionens högsta beslutande organ. Den består av 7 ledamöter och 2 ersättare.

Sektionsstyrelsen

Alena Barzngi, ordförande

Magnus Blomqvist, vice ordförande

Ingela S Lindgren, studieorganisatör

Ledamöter

Marina Oredsson

Robert Sörensson

Sandra Bengtsson

Jafar Salahzadeh

Ersättare

Magnus Ekelund

Mir Rashid