Nyheter

Nyheter

Sektion Väst höll sitt årsmöte den 25 januari då bland annat ny styrelse valdes tillsammans med revisorer och valberedning. Stort tack riktades till avgående styrelseledamot Deya Abdul Rahman och ersättande ledamöter Farzad Adelzadeh och Katrin Gridelli. Ett stort tack riktades även till avgående valberedare Eduardo Maturana och Petter Stjärnström samt avgående revisorsersättare Lotti Szarka.

Under hösten kommer sektionsstyrelsen att hålla Öppet hus på Sagåsen och Vestagatan

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss