Valberedningen

Publicerad: 2022-05-24

Valberedningen väljs, precis som sektionsstyrelsen och revisorerna, av årsmötet och agerar självständigt. Mandattiden är från ett årsmötes slut till och med nästa. Antalet ledamöter och ersättare i valberedningen fastställs av årsmötet. 

Valberedningen förbereder valen och tar fram ett förslag till sektionsstyrelse och revisorer. Valberedningens arbete är en viktig roll i den demokratiska processen. Ett bra valberedningsarbete är också viktigt för att klara exempelvis generationsskiften eller utmaningar i organisationen.

Valberedning

Ordinarie
Åke Pekkarinen - sammankallande
Carina Swanberg
Evie Wimmer