Revisorer

Publicerad: 2022-05-24

|Uppdaterad: 2022-05-24

Revisorernas uppdrag är att granska sektionsstyrelsens räkenskaper och verksamhet. Enligt Fackförbundet STs normalstadgar ska avdelningar, sektioner och klubbar ha två revisorer. Revisorerna är därmed en viktig del i det demokratiska kontrollsystemet.

Revisorerna arbetar på medlemmarnas uppdrag och svarar mot årsmötet, precis som styrelsen och valberedningen. Revisorerna arbetar tillsammans, men ska vara oberoende från styrelse och medlemmar. Därför kräver uppdraget som revisor hög integritet.

Revisorer

Ordinarie
Hanna Grek
Kristina Larsson

Ersättande revisor
Mikael Saveski 
Per Magnusson

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss