Sju personer står samlad i ett rum.

Styrelsen

Publicerad: 2022-01-30

Mellan årsmötena är det sektionsstyrelsen som är sektionens högsta beslutande organ. Den består av 9 ledamöter och 2 ersättare.

Sektionsstyrelsens arbete leds av ett presidium. Presidiet består av ordförande och vice ordförande. 

Sektionsstyrelsen

Linda Ivung, ordförande

Catharina Backelund, vice ordförande

Linus Ohlson, studieorganisatör

Ledamöter

Fariborz Sadri

Johan Böckelman

Johanna Öhrvall

Rodney Bennet

Sebastian Cavegård

Sara Karlberg

Ersättare

Daniel Nilsson