Sju personer står samlad i ett rum.

Styrelsen

Publicerad: 2022-01-30

Mellan årsmötena är det sektionsstyrelsen som är sektionens högsta beslutande organ. Den består av 9 ledamöter och 2 ersättare.

Sektionsstyrelsens arbete leds av ett presidium. Presidiet består av ordförande och vice ordförande. 

Sektionsstyrelsen

Sebastian Cavegård, ordförande

Johanna Öhrvall, vice ordförande

Fariborz Sadri, studieorganisatör

Ledamöter

Linda Ivung

Catharina Backelund

Johan Böckelman

Daniel Nilsson

Adam Josefsson

Yasemin Camlibel

Ersättare

Miriam Sag