Nyheter

Nyheter

Sektion Nord höll sitt årsmöte den 29 februari då bland annat ny styrelse valdes tillsammans med revisorer och valberedning.

Sektion Nord håller årsmöte den 29 februari. Nedan finns årsmöteshandlingarna.

Sektion Nord höll sitt årsmöte den 14 mars då bland annat ny styrelse valdes tillsammans med revisorer och valberedning.