Resultat från Nords årsmöte

Publicerad: 2024-03-07

Nyhet Sektion Nord höll sitt årsmöte den 29 februari då bland annat ny styrelse valdes tillsammans med revisorer och valberedning.

Så här utföll valen:

Ordförande – Sebastian Cavegård (nyval 1 år)
Vice ordförande – Johanna Öhrvall (nyval 1 år)
Studieorganisatör – Fariborz Sadri (nyval 1 år)

Ordinarie ledamöter
Linda Ivung (nyval 1 år)
Catharina Backelund (nyval 1 år)
Johan Böckelman (omval 1 år)
Daniel Nilsson (nyval 1 år)
Yasemin Camlibel (nyval 1 år)
Adam Josefsson (nyval 1 år)

Ersättare
Miriam Sag (nyval 1 år)

Revisorer
Michael Kling – ordinarie (omval 1 år)

Valberedningen
Maria Boman – ordinarie (omval 1 år)
Victoria Sohlman – ordinarie (omval 1 år)
Maria Falk – ordinarie (omval 1 år)