Resultat från årsmötet

Publicerad: 2023-03-31

Nyhet Sektion Nord höll sitt årsmöte den 14 mars då bland annat ny styrelse valdes tillsammans med revisorer och valberedning.

Så här utföll valen:

Ordförande – Linda Ivung (omval 1 år)
Vice ordförande – Catharina Backelund (omval 1 år)
Studieorganisatör – Linus Ohlson (hade 1 år kvar)

Ordinarie ledamöter
Johanna Öhrvall (hade 1 år kvar)
Johan Böckelman (hade 1 år kvar)
Fariborz Sadri (omval 1 år)
Sara Karlberg (nyval 1 år)
Sebastian Cavegård (omval 1 år)
Rodney Bennett (omval ett år)

Ersättare
Daniel Nilsson (omval 1 år)

Revisorer
Michael Kling – ordinarie (hade 1 år kvar)
Magid Hamidi-nowin – ordinarie (hade 1 år kvar)

Valberedningen
Violetta Kostic – ordinarie (nyval 1 år)
Maria Boman – ordinarie (nyval 1 år)
Victoria Sohlman – ordinarie (nyval 1 år)
Miléna Serag – ordinarie (omval 1 år)
Maria Falk – ordinarie (nyval 1 år)

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss