Nyhetsbrev #6 Juni 2023 Glad sommar

Publicerad: 2023-06-12

Nyhet Semestertiderna närmar sig och några kanske redan har gått på semester för välförtjänt vila. Här kommer avdelningsstyrelsens sista nyhetsbrev inför sommaren och vi återkommer till hösten

Lönerevision
Några undrar säker över läget kring lönerevisionen och där är det fortsatt så att vi väntar på att de centrala parterna ska teckna ett centralt avtal innan det blir dags för lokala förhandlingar på Migrationsverket. Därefter startar lönerevisionen för STs medlemmar. Du kan läsa mer om den centrala processen här.

Tidsplanen är att de centrala parterna ska växla yrkanden den 21 juni och därefter starta förhandlingar som förhoppningsvis är klara till den 30 september. På Migrationsverket har vi utifrån det en preliminär tidsplan att påbörja förhandlingar i oktober och att lönerevisionen för medlemmar startar under december, med retroaktiv lön från och med den 1 oktober. Men vi vill poängtera att detta är en preliminär tidsplan och beror på hur det går i de centrala förhandlingarna.

Bedömningssamtal ska vara klara senast den 30 september och nedan hittar du några snabba tips inför bedömningssamtal. Du kan också besöka förbundet sida för lön för mer tips och information.

Du som är uppkopplad till Migrationsverket kan också läsa mer om lönerevisionen på Verksnätet.

Arbetsmiljö
Hur vi trivs på våran arbetsplats, och att vi trivs bra där, är en central fråga för ST. För att vidareutveckla det arbetet så antog ST på förbundsnivå ett arbetsmiljöprogram på stämman som hölls i maj. Det innehåller en rad fokusområden, bland annat att stärka inflytandet och öka synligheten samt att öka medlemmarnas inflytande och delaktighet. Avdelningsstyrelsen har nu börjat gå igenom programmet för att se hur vi ska föra arbetet vidare på Migrationsverket.

Förmåner som ST-medlem
I semestertider kan det vara bara att komma ihåg att du som ST-medlem har en rad förmåner, bland annat rabatt på resor och hotell. Läs mer här.

Kontakta ST under sommaren
Under hela sommaren går det att nå sektionerna och avdelningsstyrelsen via respektive gruppbrevlåda:

GB-ST-SektionNord
GB-ST-SektionSyd
GB-ST-SektionVäst
GB-ST-Avdelningen

Har du generella fackliga frågor går det också att kontakta ST Direkt på 0771-555 444.

Avdelningsstyrelsen önskar alla medlemmar en lugn och avkopplande semester och tack för att du är ST-medlem.

Hälsningar

Avdelningsstyrelsen

Fyra olikfärgade par sandaler på en sandstrand.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss