Två personer som pratar med en receptionist.

Kontakta oss

Publicerad: 2022-02-04

|Uppdaterad: 2024-05-22

Här hittar du våra kontaktuppgifter till ST inom Migrationsverket.

Avdelningen

E-post
Internt: GB-ST-Avdelningen
Externt: st-avdelningen(a)migrationsverket.se

Styrelsens ledamöter

Sida på Verksnätet
ST inom Migrationsverket (länken fungerar endast via en jobbdator)

Sektionerna

Sektion Nord
E-post
Internt: GB-ST-SektionNord
Externt: st-sektionnord(a)migrationsverket.se

Sektion Syd
E-post
Internt: GB-ST-SektionSyd
Externt: st-sektionsyd(a)migrationsverket.se

Sektion Väst
E-post
Internt: GB-ST-SektionVäst
Externt: st-sektionvast(a)migrationsverket.se

Du hittar kontaktuppgifter till kontaktpersoner för pressfrågor samt pressbilder på avdelningsstyrelsen här.

Övriga förtroendevalda

Valberedning

Ordinarie
Carina Swanberg, sammankallande
Katarina Andersson
Linda Zhaco
Maria Bodsunder

Ersättare
Aron Wahlstedt
Henrik Andersen
Mikael Saveski

Revisorer

Ordinarie
Åsa Bissette
Per Magnusson

Ersättare
Marina Oredsson
Johan Jarbrant

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss