Lokala löneavtalet klart

Publicerad: 2023-11-10

Nyhet Vi är glada över att kunna meddela att ST och arbetsgivaren den 10 november enats om det nya lokala löneavtalet. Detta innebär att lönesättande samtal kan påbörjas och att arbetet med traditionell förhandling förbereds. Perioden som ska lönesättas är 1 oktober 2022 till och med 30 september 2023. Den nya lönen gäller från och med 1 oktober 2023.

Längre ned på sidan hittar en utförlig beskrivning med allt du behöver veta om avtalet, inklusive blanketter som du kan behöva skicka in.

Vi kommer under nästa vecka (vecka 46) att hålla 7 olika informationstillfällen via Skype. Då kommer du att få muntlig information om det nya avtalet och vi går igenom den information som bifogats med detta utskick. Det kommer också vara möjligt att ställa frågor. Länkar till dessa tillfällen kommer skickas ut separat och du kan välja vilket tillfälle du vill vara med.

Nedan följer ett par korta punkter kring det viktigaste i det nya avtalet.

Alla är med
Samtliga medlemmar i OFR/S (där Fackförbundet ST ingår)ingår i avtalet. Det inkluderar även visstidsanställda. Endast de som fått en ny lön från och med 1 oktober 2023 och de som varit helt tjänstlediga under revisionsperioden är undantagna.

Valfri förhandlingsmodell
Du som omfattas av avtalet har möjlighet att välja mellan traditionell förhandling eller lönesättande samtal. Ditt val ska du ha gjort senast den 1 december och du meddelar ditt val till din chef. Gör du inget val så är det lönesättande samtal som gäller.

Väljer du traditionell förhandling ska du skicka in ett underlag till avdelningsstyrelsen senast den 1 december.

Observera att ditt bedömningssamtal ska vara genomfört innan du väljer förhandlingsmodell. 

Tack för att du är ST-medlem!

Hälsningar
Avdelningsstyrelsen

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss