ST inom Lantmäteriet

Publicerad: 2022-01-25

ST inom Lantmäteriet är facket för oss som arbetar inom Lantmäteriet. Vi är över 1000 aktiva medlemmar över hela Sverige. Vi är en platsnära facklig organisation, det betyder att vi har förtroendevalda över hela landet. ST inom Lantmäteriet hälsar alla välkomna på arbetsplatsen. På detta sätt kan vi tillvarata alla anställdas intressen oavsett Utbildning och yrke. ST inom Lantmäteriet är ett stöd och en resurs för medlemmarnas utveckling! ST inom Lantmäteriet deltar i samverkan med arbetsgivaren, för att ta tillvara och stödja medlemmars intressen vid förändring på arbetsplatsen.

Styrelsen

Jeanette NormanOrdförande
Jeanette VäforsVice ordförande

ST inom Lantmäteriet har 6 sektioner eller direkt underliggande klubbar