ST inom Länsstyrelserna

Publicerad: 2022-01-25

ST inom Länsstyrelserna företräder anställda på 21 olika myndigheter. Tack vare drygt 1 900 medlemmar är Fackförbundet ST också ett av de största fackförbunden på Sveriges länsstyrelser. Vi organiserar alla typer av yrken och kompetenser – oavsett utbildningsbakgrund.

Trots att länsstyrelserna är 21 olika myndigheter så har de precis samma uppdrag. Därför tycker vi att det är viktigt att ha en enda avdelning som driver medlemmarnas gemensamma frågor.

Kan jag gå med i ST?

Var och en som arbetar på en länsstyrelse är välkommen som medlem. Det spelar alltså ingen roll vad du jobbar med och om du har gymnasieutbildning eller högskoleexamen, bara du är statligt anställd. I och med att länsstyrelserna har ett väldigt brett uppdrag så organiserar vi en lång rad olika yrken och kompetenser – exempelvis biologer, IT-tekniker och jurister.

Varför ska jag bli medlem i ST?

Vår avdelning har bra koll på de frågor som är gemensamma för alla länsstyrelser. Tack vare vår storlek är vi dessutom en stark röst i såväl diskussioner som förhandlingar om villkor och arbetsmiljö. Här är några exempel på frågor vi driver:

  • Konkurrenskraftiga löner inom länsstyrelserna.
  • Bättre skydd för de medlemmar som riskerar att utsättas för våld och hot i sin yrkesutövning.
  • Minskade skillnader i arbetsmiljöarbetet mellan de olika länsstyrelserna, exempelvis i fråga om friskvårdsbidrag och friskvårdstid.
  • Förtydligande av bestämmelserna för distansarbete. Vi ser att många av våra medlemmar önskar större flexibilitet i arbetslivet.
  • Gemensamma regler bland länsstyrelserna för vad som gäller vid inbördes in- och utlåning av personal.

Gå med i ST inom Länsstyrelserna

Om du arbetar på en av landets 21 länsstyrelser är Fackförbundet ST rätt fack för dig. 

Bli medlem

Styrelsen