Kontaktperson

Publicerad: 2022-04-26

|Uppdaterad: 2023-03-02

Kontaktpersoner

GF
Filiz Eker och Amani Al Debe


SF
Behzad Barkhodaee och Nalin Öztürk 

FV
 Jesper Brandt, Isa Malki och Nalin Öztürk 

VS
Filiz Eker och Amani Al Debe

BF
Isa Malki och Carolina Mancho 

RA
Behzad Barkhodaee

IR
Behzad Barkhodaee

LS

Carolina Mancho

KA
Carolina Mancho

AP (AA)
Carolina Mancho

HR

Carolina Mancho

Ordförande          Carolina Mancho           010-116 28 80/ 072-581 75 69

Kassör/ ledamot   Amani Al Debe             010-111 30 64

Ledamot               Filiz Eker                      010-117 31 47/ 072-583 90 74

Ledamot               Behzad Barkhodaee    010-116 22 96/ 076-544 11 27

Ledamot               Nalin Öztürk                 010-116 26 24/ 076-544 13 12

Ledamot               Jesper Brant                 010-116 22 12/ 076-544 12 85

Ledamot               Isa Malki                       010-114 03 81/ 076-598 05 12

Ersättare ledamot Andreas Larses          010-111 66 71/ 0725959289

Ersättare ledamot Sevinc Uygur                010-112 13 65/ 0701683637

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss