Vitsippor

Händelser och nyheter

Publicerad: 2022-04-27

Tillsammans

Kollektivavtal dag den 17 mars 

Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare. Kollektivavtal nås i regel genom kollektiva förhandlingar.

Kort Historik

De första fackliga organisationerna bildades för mer än 100 år sedan. Fackförbunden har växt fram under häftig kamp i början av 1900-talet. Då var arbetslösheten hög och fattigdomen utbredd, lönerna var låga och arbetsmiljön dålig. En arbetstid på 12–16 timmar, sex dagar i veckan, var vanligt. Anställningstrygghet saknades helt.

1928 skrevs lagen om kollektivavtal och Arbetsdomstolen inrättades.

Fortfarande har en stor del av arbetstagare i världen inte rätt att organisera sig, vilket kan få allvarliga konsekvenser.

På olika kontor i Stockholm ville vi vara med våra och uppmärksamma denna dag!

Bild kollektiv
Telefonplan Kollektiv
bild 4
bild 2
bild 1