Vitsippor

Sektionsstyrelsen

Publicerad: 2022-05-03

Sektionsstyrelsen består av sju ledamöter som verkar runt om på sektionens olika orter.

Styrelsen sektion 11

Tveka inte att kontakta oss om du behöver råd, hjälp eller stöd eller om du har några frågor!

Ordförande: Elisabeth Töre

elisabeth.tore@forsakringskassan.se

010-117 29 09

Vice ordförande och studieorganisatör: Emilie Stenbäck

emilie.stenback@forsakringskassan.se

010-118 29 17

Sekreterare och web/information: Emil Kyndel

emil.kyndel@forsakringskassan.se

010-111 50 38

Kassör och web: Elma Arifovic

elma.arifovic@forsakringskassan.se

010-112 28 52

Organiseringsansvarig: Fehmi Hajra

fehmi.hajra@forsakringskassan.se

010-118 26 19

Organiseringsansvarig: Pierre Jacobsen

pierre.jacobsen@forsakringskassan.se

010-112 29 64

Arbetsmiljöansvarig: Maria Cadelin Jonsson

maria.cadelin.jonsson@forsakringskassan.se

010-112 28 07