Utan blomma

Styrelsen

Publicerad: 2022-08-25

|Uppdaterad: 2024-06-26

Här finner du information om styrelsens arbete och kontaktuppgifter

Ordförande
Lars Johansson, Uppsala

Vice ordförande
Helena Törling, Värmland

Kassör
Ann Kristin Kallesgården, Dalarna

Sekreterare
Sanna Rudskog Skyman, Värmland

Ledamot
Patricia Ahlqvist, Västmanland
Göran Dreyer, Uppsala
Eva Östlund, Södermanland
Linda Nilsson, Värmland

Ersättare
Stefan Petersson, Region gemensamma uppdrag
Tina Nordqvist, Örebro
Thomas Klasér, Dalarna
Jonny Somogyi, Södermanland
Arijeta Makolli, Uppsala
Peter Aspman, Dalarna

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss