Utan blomma

Styrelsen

Publicerad: 2022-08-25

Här finner du information om styrelsens arbete och kontaktuppgifter

Ordförande
Lars Johansson, Uppsala

Vice ordförande
Helena Törling, Värmland

Kassör
Ann Kristin Kallesgården, Dalarna

Sekreterare
Sanna Rudskog Skyman, Värmland

Studieorganisatör
Göran Dreyer, Uppsala

Ledamot
Patricia Ahlqvist, Västmanland
Eva Östlund, Södermanland
Linda Nilsson, Värmland

Ersättare
Tina Nordqvist, Örebro
Anneli Aron, Region gemensamma uppdrag
Jonny Somogyi, Södermanland
Janet Frisk, Gävleborg
Thomas Klasér, Dalarna
Peter Aspman, Dalarna

Styrande dokument

Här finns en samling av våra styrande dokument