Beslutsam kvinna

Det här är en testsida

Publicerad: 2023-06-28

|Uppdaterad: 2023-06-28

lite text

Underrubrik ABC

Våra kollektivavtal spelar roll för våra medlemmars villkor på en rad områden, från löneutveckling till anställningstrygghet – och när vi förhandlar med arbetsgivarna om vad som ska gälla framöver gör vi det helt utifrån våra medlemmars intressen.

Våra kollektivavtal spelar roll för våra medlemmars villkor på en rad områden, från löneutveckling till anställningstrygghet – och när vi förhandlar med arbetsgivarna om vad som ska gälla framöver gör vi det helt utifrån våra medlemmars intressen.

Chef pratar i telefon

Underrubrik DEF

Våra kollektivavtal spelar roll för våra medlemmars villkor på en rad områden, från löneutveckling till anställningstrygghet – och när vi förhandlar med arbetsgivarna om vad som ska gälla framöver gör vi det helt utifrån våra medlemmars intressen.

Rubrik

Jag får ett svar, tack!

Här är svaret

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss