Bild över ett fält

Lönen som utredare – så mycket tjänar man

Publicerad: 2021-04-28

|Uppdaterad: 2023-08-15

En utredare inom staten tjänar i medianlön 41 500 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. Utredarens roll är framför allt att utreda, bedöma och besluta om fall som inkommer till verksamheten. Utredarrollen har goda framtidsutsikter och behovet fortsatt stort.

Medianlönen för en utredare är 41 500 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. En medianlön är den mittersta siffran i lönestatistiken för yrkesgruppen. Konkret innebär det att ena hälften av yrkesgruppen tjänar mindre, andra hälften tjänar mer.

Utredare kallas ibland handläggare, beroende på vilken statlig verksamhet tjänsten ligger vid. 

Vad borde jag tjäna?

Medianlönen som utredare varierar beroende på nivån i ens statliga anställning. Med hjälp av din Besta-kod kan du ta reda på vilken medianlön som gäller för just dig.

Vad gör en utredare?

En utredares främsta roll är att utreda och besluta om fall som inkommer till verksamheten. Det kan handla om att samla information, bedöma hur personen ska gå tillväga och där efter fatta beslut om hur myndigheten ska hantera fallet. Det kan exempelvis vara att besluta om utbetalning av ersättning vid Försäkringskassan eller besluta kring enskilda personfall vid Migrationsverket.

Skillnaden mellan vad som räknas som utredare och handläggare beror på vilken verksamhet det gäller. Utredartjänster kräver vanligtvis akademisk utbildning och ofta är yrkesrollen mer spretig, med andra typer av krav.

I de verksamheter där både rollen handläggare och rollen utredare finns är det vanligt att handläggaren är den som först möter de som söker verksamheten. I nästa steg är det utredaren som beslutar om fallet och vad som ska ske.

Jobba som utredare

För att bli utredare behöver du en akademisk examen eller erfarenhet som kan räknas som likvärdig. Du kan till exempel läsa ett kandidatprogram, ett treårigt utbildningsprogram med statsvetenskap och nationalekonomi som huvudämnen.

Det finns också andra utbildningar som är relevanta för utredaryrket, som exempelvis socionomprogrammet. Vad du ska välja beror på vilken statlig verksamhet du vill jobba på i framtiden.

Så får du upp lönen som utredare

För att få upp lönen som utredare behöver du fortsätta utvecklas inom rollen, genom att fördjupa och bredda dig. Visa att du kan ta fortsatt och större ansvar. När du blir mer senior som utredare finns det möjlighet att få andra typer av arbetsuppgifter som kan höja lönen.

Synliggör vad du gör genom hela året och inte bara under lönesamtalet – på sätt blir det lättare att visa hur du utvecklats över tid.

Där behövs du som utredare

Utredarrollen är svår att digitalisera och ersätta, vilket gör att behovet på sikt ser ut att kvarstå. Utredare är en stor yrkesroll bland statliga verksamheter och även om IT-stödet hela tiden växer och blir starkt, bedöms kompetensen fortfarande behövas på sikt.

Om lönestatistiken

Fackförbundet ST:s lönestatistik bygger på data från Arbetsgivarverket. Lönestatistiken ger en bild av löneläget för de statligt anställda, oavsett om de är medlemmar i ST eller inte.

Om du arbetar på en statlig myndighet och vill veta vad medianlönen är för just ditt arbetsområde kan du besöka vår sida om lönestatistik. Du behöver sedan bara knappa in din BESTA-kod – den finns oftast på din lönespecifikation. Om den inte gör det, vänd dig till din chef och fråga. Det är din chef som är ansvarig för vilken BESTA-kod du har.

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss