En kvinna jobbar ute

Lönestatistik för staten

Publicerad: 2022-04-26

|Uppdaterad: 2023-05-26

Det är viktigt att du har tillgång till pålitlig lönestatistik och på så sätt kunna veta hur du ligger till lönemässigt. Inte minst inför ditt lönesamtal till exempel, då lönestatistiken kan tjäna som utgångspunkt i samtalet med din chef.

Vad borde jag tjäna?

Ta reda på vilken medianlön som gäller för ditt arbete.

Två typer av lönestatistik

Besta-systemet

Här ovan kan du jämföra din lön med hjälp att det så kallade Besta-systemet. I korthet är Besta ett lönestatistiksystem som gäller för dig som jobbar på en myndighet, verk, statsunderstödd stiftelse eller en högskola eller universitet. Systemet tar hänsyn till vad du gör, hur svårt detta är och om du är chef eller ej.


Läs mer: vad är BESTA-koderna?


Din Besta-kod hittar du oftast på din lönespecifikation men om du inte gör det vänd dig till din chef och fråga. Det är din chef som är ansvarig för vilken Besta-kod du har. 

Använd räknaren på den här sidan för att ta fram din lönestatistik.

Tjänstebenämningssystemet

Vill du istället jämföra din lön utifrån din tjänstebenämning kan du kontakta ST Direkt på 0771-555 444. Tänk på att detta lönestatistiksystem är mindre exakt eftersom det i staten inte finns regler för koppling mellan en titel och arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna som döljer sig bakom en titel varierar från arbetsplats till arbetsplats.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss