Ovanifrån bild över järnvägsspår

Lönen som lokförare – så mycket tjänar man

Publicerad: 2021-04-28

|Uppdaterad: 2023-08-15

En lokförare tjänar i snitt 40 800 kr i månaden, enligt statistik från Statistikmyndigheten SCB. Eftersom yrkeskåren använder sig av tarifflön är ingångslönen lika för personer på samma arbetsplats. En lokförare kan ta sig an extra arbetsuppgifter eller vidareutbilda sig för att förändra sin lön.

Funderar du på att jobba som lokförare? Då kan det kan vara bra att veta att lokförare inom samma företag följer samma lönesteg. Yrkeskåren använder en så kallad tarifflön, vilket innebär att alla på arbetsplatsen börjar med samma ingångslön, men lönestegen skiljer sig mellan olika företag. En lokförare tjänar i snitt 40 800 kr i månaden, enligt Statistikmyndigheten SCB.

Vad gör en lokförare?

Som lokförare är det du som kör tåget, ser till att säkerheten håller rätt nivå och har huvudansvar under färden. När lokföraren kommer till ett tåg är det dennes ansvar att se till att säkerhetsutrustningen är välfungerande. När säkerhetskontrollen är klar skriver föraren ett intyg och tåget är redo att åka.

Lokföraren har förvisso huvudansvaret, men är aldrig själv. I samarbete med Trafikverket och personalen ombord fattar lokföraren beslut gällande tåget och färden. Föraren är den som först får information ifall något hänt på sträckan och är också den som ska hålla ögonen öppna för risker och problem.

Hur blir man lokförare?

För att bli lokförare behöver du genomgå en utbildning. Det finns 3–4 YH-utbildningar som är ungefär ett år långa, bland annat på Trafikverksskolan och SKY. För att komma in på lokförarutbildningen behöver du genomgå ett antal tester. När testerna är klara behöver du också genomföra en läkarundersökning. Det krävs ett godkänt intyg för att få påbörja utbildningen.

Det brukar vara högt tryck på lokförarutbildningen – av runt 350 sökande till en utbildning tas 30 in. Efterfrågan på lokförare har skiftat en del, men en fördel med att läsa utbildningen är att i snitt 90 % av de som genomför den får jobb direkt efter. Det ser ut så eftersom det i regel inte utbildas fler än vad som efterfrågas.

Så får du upp lönen som lokförare

Som lokförare har du ingen personlig löneförhandling, utan följer den tarifflön som företaget använder. Alla som har genomfört utbildningen börjar på en lön och går efter två års arbete upp i slutlön.

Även om lokförare tidigt i karriären får en slutlön, finns det vägar för att få upp lönen. Du kan exempelvis bli handledare för andra lokförarstudenter, teknisk driftstödjare – den som lokföraren har kontakt med vid problem under färd, eller instruktör som examinerar lokförarstudenter.

Där behövs du som lokförare

I Sverige finns det runt 10–15 företag som anställer lokförare, där du kan jobba med godståg, persontåg eller arbetståg. Det finns också bemanningsföretag för lokförare.

Lokförarna är en liten yrkeskår med ungefär 5 000 yrkesverksamma personer och därför skiftar efterfrågan en del. Det kommer dock behövas allt fler lokförare i takt med att det satsas på järnvägarna.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss