Inne på stadsbiblioteket i Stockholm

Lönen som doktorand – så mycket tjänar en man

Publicerad: 2021-04-28

|Uppdaterad: 2024-02-22

En doktorand tjänar i medianlön 31 500 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. Doktorander både forskar och jobbar med undervisning, vilket innebär att det är både en anställning och en utbildning. Som doktorand förhandlar du inte om din lön, utan följer en lönestege som är styrd av poäng.

Medianlönen för en doktorand är 31 500 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. En medianlön är den mittersta siffran i lönestatistiken för yrkesgruppen. Konkret innebär det att ena hälften av yrkesgruppen tjänar mindre, andra hälften tjänar mer.

Doktorander är anställda genom sin doktorandutbildning, en så kallad forskningslinje. Det gör att formen för anställningen skiljer sig lite från vanliga yrkesgrupper.

Vad borde jag tjäna?

Medianlönen som doktorand varierar beroende på vilken nivå en har i sin anställning. Med hjälp av din Besta-kod kan du ta reda på vilken medianlön som gäller för just dig.

Vad gör en doktorand?

Syftet med att ha en doktorandanställning är att utbilda sig till forskare. Det innebär att när du jobbar som doktorand genomgår du fortfarande din utbildning med mål att disputera. Att disputera innebär att du under din doktorandtid forskar på det ämne du ska disputera inom.

Doktorander gör vanligtvis institutionstjänstgöring, vilket för det mesta innebär att du undervisar studenter på lägre nivåer. Du gör också bedömningar av studenterna men sätter inte själv betyg utan det görs i samråd med en senior/etablerad forskare.

Jobba som doktorand

För att kunna söka en doktorandtjänst behöver du ha läst minst 4 år på universitetet, där den sista nivån som måste godkännas är en masterexamen. Det görs sedan en bedömning av kvaliteten på din D-uppsats (masteruppsats) och därefter görs en ansökan som doktorand. Den som bedöms vara mest lämplig blir antagen till en forskningslinje.

Hur du flyttas i stegen beror på hur många poäng du tar inom din utbildning. Det är upp till din handledare att rapportera in dina poäng och på så sätt kan du flyttas uppåt. Eftersom alla lärosäten fungerar som egna myndigheter, är de skyldiga att rapportera in doktorandens framsteg.

Så får du upp lönen som doktorand

En doktorand förhandlar inte om sin lön, utan följer en stege som är beroende på vilket område och institution du tjänstgör inom. I regel har ämnen inom humaniora lägst betalt eftersom de har de minst forskningsmedel. Naturvetenskapliga ämnen har en tendens att ligga högre i lön eftersom det ofta finns mer medel för forskning.

Där behövs du som doktorand

Det är hög konkurrens till forskarutbildning, och hur många som behövs styrs av inom vilka områden det behövs eller satsas mest på forskning. Generellt har regeringen ett intresse av att det finns forskarutbildade personer eftersom de kan bidra till att utveckla och stimulera den övriga arbetsmarknaden.

Om lönestatistiken

Fackförbundet ST:s lönestatistik bygger på data från Arbetsgivarverket. Lönestatistiken ger en bild av löneläget för de statligt anställda, oavsett om de är medlemmar i ST eller inte.

Om du arbetar på en statlig myndighet och vill veta vad medianlönen är för just ditt arbetsområde kan du besöka vår sida om lönestatistik. Du behöver sedan bara knappa in din BESTA-kod – den finns oftast på din lönespecifikation. Om den inte gör det, vänd dig till din chef och fråga. Det är din chef som är ansvarig för vilken BESTA-kod du har.

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss