Därför ska du som student gå med i facket

Publicerad: 2022-04-12

För de flesta som jobbar i Sverige är det en självklarhet att vara med i facket. Mindre känt är kanske att studenter också kan vara medlem och ta del av många förmåner redan under studenttiden.

Fackförbundens största uppgift är alltid att jobba för bättre villkor och trygghet för arbetstagare, men ett fackligt medlemskap rymmer ju idag mycket mer! Och det är en del av den kakan som många fackförbund även erbjuder studenter, ofta till ett väldigt bra pris. 

Fördelarna med ett studentmedlemskap är många 

För många som pluggar kan det stundande arbetslivet te sig som ett enda stort, mystiskt orosmoln. Ett studentmedlemskap i facket kan vara ett sätt att få mer inblick i arbetslivet och hjälp att förbereda sig för det kommande jobbet efter examen. 

Om du är student är det inte osannolikt att du inte vet var du vill jobba eller vad du ens kan få för jobb efter avslutade studier, då är det svårt att veta vilket fackförbund man ska välja. Därför kan det vara bra att veta att du får vara medlem i flera fack samtidigt under studietiden. Beslutet om vilket du vill stanna i kan du ta senare. 

Så, vad får en studentmedlem i facket? 

  • Experthjälp att granska CV och LinkedInprofil, intervjuträna eller prata med en karriärcoach. 
  • Ta del av förbundets expertis inom branschområdet i form av tillgång till rådgivare och förtroendevalda som har koll på sektorn och arbetsplatserna. 
  • En medlemstidning. 
  • Föreläsningar och studiebesök på arbetsplatser. 
  • Möjlighet att teckna gruppförsäkringar via förbundet och på så sätt få rabatt på exempelvis hemförsäkringen. 
  • Rabatt på yrkesverksamt medlemskap när du sedan börjar jobba. 

Och vad får fackförbundet? 

  • Size matters! Ju fler medlemmar ett fackförbund har desto större chans finns att påverka politiker och beslutsfattare i en riktning som gynnar medlemmarna. 
  • Möjlighet att visa på fördelarna med ett fackligt medlemskap så att du väljer att stå kvar i förbundet när du börjar jobba. 

För bra för att vara sant? Icke!

Fackförbundet STs studentmedlemskap är dessutom gratis under hela din studietid! Och studentmedlemmar som går över till att bli yrkesverksamma medlemmar betalar en lägre medlemsavgift det första året som yrkesverksam medlem.